​​Ved innreise til Norge må du kunne dokumentere at legemidlene du har med deg er til ditt personlige bruk. Eksempler på slik dokumentasjon kan være resept, legeerklæring eller apoteketikett på pakningen. I tillegg kan du bli bedt om vise kvittering eller annen dokumentasjon på at legemidlene er lovlig kjøpt. Dokumentasjonen må kunne fremlegges ved grensepassering. Vi anbefaler å oppbevare legemidlene i originalemballasjen.

 Reseptpliktige legemidlerReseptfrie legemidlerDopingmidlerNarkotiske legemidler

Innenfor

EØS

1 år1 år30 dagerSe tekst
Utenfor EØS3 måneder3 måneder30 dagerSe tekst

Innenfor EØS

Ved reiser innenfor EØS-området kan du ta med en mengde legemidler til personlig medisinsk bruk som tilsvarer maksimalt ett års forbruk for hvert legemiddel. For legemidler med narkotiske virkestoffer og dopingmidler gjelder andre regler.

Utenfor EØS

Ved reiser fra land utenfor EØS-området kan du ta med en mengde legemidler til personlig bruk som tilsvarer maksimalt tre måneders forbruk for hvert legemiddel. For legemidler med narkotiske virkestoffer og dopingmidler gjelder andre regler.

Legemidler med narkotiske virkestoffer

For legemidler som inneholder narkotiske virkestoffer gjelder de samme reglene uavhengig av hvilket land du reiser fra. Legemidlene må være forskrevet av lege eller tannlege og være til ditt personlige medisinske bruk. Du må kunne dokumentere det medisinske behovet og doseringen gjennom for eksempel en legeerklæring, resept eller pakningens etikett.

Har du folkeregistrert adresse i Norge?

Da kan du ved innreise til Norge ha med deg legemidler med narkotiske virkestoffer som er forskrevet og anskaffet i utlandet i følgende mengde:

  • Inntil 1 ukes forbruk hvis du kun har dokumentasjon fra utlandet
  • Inntil 30 dagers forbruk dersom du både har dokumentasjon fra utlandet og en legeerklæring fra lege i Norge som bekrefter det medisinske behovet. Erklæringen må angis på skjema fastsatt av Statens legemiddelverk, og er gyldig i inntil ett år fra utstedelsesdato med mindre legen har satt en kortere gyldighetsperiode. Tollmyndighetene kan kreve at den reisende legger fram dokumentasjon etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonen må fremlegges på innreisetidspunktet.

Dersom du kan dokumentere at legemidlene både er forskrevet og anskaffet i Norge, kan du ved retur til Norge ta med deg en mengde tilsvarende 30 dagers forbruk.

Har du ikke folkeregistrert adresse i Norge?

Da kan du ved innreise til Norge ta med deg legemidler med narkotiske virkestoffer for inntil 30 dagers forbruk.  

Tilreisende som bor i et annet Schengen-land kan bruke en Schengen-attest som dokumentasjon.

Legemidler med virkestoffer på dopinglisten

For legemidler som regnes som dopingmidler gjelder de samme reglene uavhengig av hvilket land du reiser fra. Legemidlene må være forskrevet til ditt personlige bruk og du må kunne dokumentere det medisinske behovet gjennom for eksempel en legeerklæring, resept eller pakningens etikett. Du kan ta med legemidler som regnes som dopingmidler så lenge mengden ikke tilsvarer mer enn 30 dagers bruk i henhold til angitt dosering.

Gjelder også leger, tannleger og veterinærer

Privatpersoner – inkludert leger, tannleger og veterinærer – kan bare innføre legemidler fra utlandet til personlig bruk (det vil si til seg selv) på lik linje som for andre. De kan ikke innføre legemidler for bruk i egen praksis eller videresalg.

Følgende unntak gjelder veterinærer fra et annet EØS-land: Dersom de skal praktisere i Norge, kan de bringe med seg små mengder veterinærpreparater til bruk i sin praksis, i henhold til bestemmelsene i artikkel 70 i EU-direktiv 2001/82, endret ved EU-direktiv 2004/28 og § 4 fjerde ledd i forskift om bruk av legemidler til dyr. Disse legemidler kan ikke overdras til andre.

Oppdatert: 17.04.2020

Publisert: 11.12.2019

​Fant du det du lette etter?