​​​​​​​​​Hva innebærer reglene?

Det er kun tillatt å importere reseptfrie legemidler som er godkjent i Norge (med norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen) fra EU/EØS-land. Postforsendelser med legemidler fra utlandet kan bli stoppet og destruert av Tollvesenet.

Hvilke legemidler kan privatimporteres?

Legemidler fra EU/EØS-land som er:

  • reseptfrie
  • godkjent i Norge med norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen

I praksis betyr dette at svært få legemidler er tillatt for privatpersoner å importere.

Slik finner du ut hvilke legemidler som er tillatt å importere. ​

Hvorfor er reglene så strenge?

Hensikten med et strengere regelverk er å hindre feil bruk og beskytte forbrukere mot falske og ulovlige legemidler.

Snakk med legen din hvis du mener du trenger legemidler.

Hva skjer med de beslaglagte legemidlene?

Tilbakeholdte sendinger kan returneres eller destrueres. Før noe destrueres vil man alltid få mulighet til å uttale seg i saken. Hvis du mener at vilkårene for lovlig import er oppfylt, må du dokumentere og begrunne det i et svar som sendes til post-/forsendelsesselskapet innen ti dager. Legemiddelverket får oversendt saken og avgjør om importen skal tillates. Dersom pakken også inneholder lovlig importerte varer, vil de bli utlevert til deg, mens ulovlig innhold destrueres. 

Pakker som plukkes ut til retur blir returnert i sin helhet. Det er dessverre ikke mulig å be tollen om å returnere en pakke som er plukket ut til destruksjon, eller omvendt.

Den som importerer har selv ansvar for å vite hva som er regelverket for import av varer og tjenester, og kan derfor ikke forvente å få tilbake pengene hvis noe er ulovlig importert. 

Jeg har mottatt varsel om at legemidlet jeg har bestilt er beslaglagt. Blir jeg politianmeldt?

Du kan bli politianmeldt, avhengig av alvorlighetsgrad. Du kan bli anmeldt for brudd på legemiddelloven § 31, eller brudd påstraffeloven § 162 (narkotika) eller § 162 b​(doping).

Hva regnes som legemidler i Norge?

Det varierer fra land til land hva man regner som legemidler, hvilke legemidler som er reseptfrie og hvilke som er reseptbelagte. Regelverket tar utgangspunkt i hva som er reseptfritt og reseptbelagt i Norge.

Les mer om hvilke produkter som anses som legemidler i forbindelse med privatimport.

Kan urter og kosttilskudd også bli beslaglagt og destruert? ​

Ja. Flere produkter som selges som kosttilskudd i andre land blir regnet som legemidler i Norge. Slike produkter kan beslaglegges og destrueres av Tollvesenet.
Les mer om kosttilskudd på nettsidene til Mattilsynet
.

Hva gjelder for vitaminer?

Vitaminer ble nylig fjernet fra legemiddelregelverket og overført til næringsmiddelregelverket. Dette forvaltes av Mattilsynet. Vitaminprodukter vil derfor ikke omfattes av regelverket for privatimport av legemidler ved forsendelse. Det er noen unntak: vitaminer som skal injiseres omfattes fortsatt av legemiddelreguleringen. I tillegg vil produkter som presenteres med medisinske påstander omfatttes av legemiddelregelverket, uavhengig av det faktiske innholdet.

Hva gjelder for e-sigaretter?

Privatimport av elektroniske sigaretter til personlig medisinsk bruk er tillatt fra EU/EØS-området. Tollvesenet kan be om dokumentasjon på at disse kravene er oppfylt, for eksempel i form av en resept eller legeerklæring. Ved import skal mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Les mer om regelverket for e-sigaretter.

Hvor oppbevares de beslaglagte legemidlene?​

Sendingene oppbevares hos post-/forsendelsesselskapet som har fraktet sendingen til Norge.

Gjelder det nye regelverket også når man tar med seg legemidler på reise?

Nei. Det er fortsatt lov å ta med legemidler til personlig bruk når du er på reise. Det er også tillatt å kjøpe legemidler til personlig bruk i utlandet og ta disse med tilbake, herunder produkter som anses som legemidler i Norge, men som selges som kosttilskudd i andre land, slik som urter. Du må kunne dokumentere at legemidlene er dine, for eksempel med resept, etikett på pakning eller flegemiddelliste fra legen din.I tillegg må legemidlene være lovlig kjøpt, noe som må kunne dokumenteres gjennom for eksempel en kvittering. Les mer om legemidler på reise.

Hva gjør jeg om jeg trenger et legemiddel som ikke er godkjent i Norge?

Snakk med legen din. Dersom legen mener du trenger et legemiddel som ikke er godkjent i Norge, kan han/hun søke om godkjenningsfritak. Da blir medisinene importert spesielt til deg via grossist/apotek i Norge.

Fins det lovlige nettapotek?

Det fins godkjente, norske nettapotek hvor du kan bestille legemidler.
Se liste over godkjente nettapotek i Norge.

Oppdatert: 16.06.2017

Publisert: 20.07.2016

​Fant du det du lette etter?