​Det er ikke tillatt å importere legemidler per post

Både reseptfrie og reseptpliktige legemidler kan bli stoppet i sendinger fra utlandet. Selv om du har fått resept av norsk lege for et bestemt legemiddel, gir det ikke rett til å kjøpe tilsvarende legemiddel fra utlandet. Husk at et produkt kan regnes som legemiddel i Norge selv om det ikke er slik i landet produktet importeres fra. Ulovlig importerte legemidler kan beslaglegges og destrueres av Tolletaten.

Regelverk: § 3-2 i forskrift om tilvirkning og import av legemidler.

Godkjente norske nettapotek

Det finnes godkjente norske nettapotek som sender både reseptfrie og reseptpliktige legemidler per post.

Straffeansvar

Ved ulovlig import kan du bli politianmeldt (avhengig av alvorlighetsgrad). Du kan bli anmeldt for brudd på legemiddelloven § 31, eller brudd på straffeloven §§ 231 og 232(narkotika) eller straffeloven §§ 234 og 235 (doping).

Ingen erstatning

Den som importerer har selv ansvar for å vite hva som er regelverket for import av varer og tjenester, og kan derfor ikke forvente å få tilbake pengene hvis et ulovlig importert produkt blir stoppet i tollkontroll.

Vær forsiktig med hva du bestiller på internett

Å få tilsendt legemidler fra utlandet er ikke tillatt. Mange utenlandske nettapotek driver ulovlig. Faren er stor for at legemidlene de selger er falske og ikke inneholder det som står på pakningen. Dosene kan være for lave slik at man ikke oppnår effekt, eller for høye med risiko for alvorlige bivirkninger.

En rekke produkter som er tilgjengelig fra utenlandske nettsider presenteres som kosttilskudd eller kosmetikk. Vær oppmerksom på at norske myndigheter ikke nødvendigvis har vurdert om slike produkter er trygge å bruke. Dersom du bestiller slike produkter, påtar du deg et stort ansvar for risikoen i forbindelse med import og bruk.

Les mer om farene ved kjøp av legemidler på internett på helsenorge.no.

Hva er tillatt og hva kan bli stoppet i tollkontroll? 

Legemidler er ikke tillatt å privatimportere, men hvor går grensen mellom legemidler og andre produkter? Her er noen generelle råd og retningslinjer du kan bruke til å vurdere om noe er tillatt for privatimport.

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler blir ikke stoppet i tollen dersom de er til personlig bruk, skal tas gjennom munnen og ikke markedsføres for behandling av sykdom. Privatimport av vitaminer som skal settes med sprøyte er ikke tillatt. For import av vitaminer for videresalg som kosttilskudd må du kontakte Mattilsynet.

Urter

Giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning er ikke tillatt for privatpersoner å importere. Det finnes ikke en fullstendig oversikt over slike urter, men her en liste som viser et utvalg av urter som kan bli stoppet i sendinger fra utlandet fordi de utgjør en helsefare. Hvis en urt ikke står på denne listen, må du selv vurdere trygghet og lovlighet.

Kosttilskudd

Kosttilskudd som inneholder vitaminer, mineraler og urter er som regel tillatt for privatimport (se over). I utenlandske nettbutikker kan du imidlertid finne "kosttilskudd" som også inneholder legemiddelstoffer. Slike produkter kan være ulovlig å importere, og de kan være skadelige å bruke. Det finnes mange useriøse aktører som selger helseprodukter. På helsenorge kan du lese noen tips til hva du bør tenke på før du bestiller.
Se informasjon fra Mattilsynet om kosttilskudd og helsekostprodukter på
Matportalen og Mattilsynet.

Stoffer som regnes som legemidler

Dersom et stoff finnes i et preparat som markedsføres som legemiddel i Norge eller et annet land, vil det som hovedregel regnes som legemiddel og stoppes i tollkontroll. Les mer om klassifisering av produkter som legemidler.

 

Unntak - stoffer som ikke stoppes
Noen stoffer finnes både i produkter som er legemidler men også  i produkter som markedsføres som kosttilskudd. Produkter med slike stoffer markedsføret som kosttilskudd blir ikke stoppet i tollkontroll. Eksempler på slike stoffer: glukosamin, koffein, tryptofan og melatonin til og med 1 mg i døgndose.


Tillegg - stoffer som stoppes
Det finnes også mange stoffer som ikke finnes i godkjente legemidler men som på grunn av sin effekt regnes som legemidler, og blir stoppet i tollkontroll. Det finnes ikke noen oversikt over slike stoffer, men dersom nettsiden påstår at produktet virker på et medisinske problem eller gir store effekter på kroppen din kan det være et tegn på at produktet er et legemiddel og kan bli stoppet i tollkontroll. Eksempel på slike stoffer er phenibut, kratom, huperizin A, DMAA, higenamin og hordenin.

Selektive androgenreseptor-modulatorer (SARMs):

Dette er en stoffgruppe som selektivt binder seg til androgene reseptorer i ulike vevstyper i kroppen, og stimulerer til aktivering av forskjellige anabolske effekter. SARMs er ikke tillatt for privatimport per post. Eksempler på slike substanser inkluderer ostarine (MK-2866), ibutamoren (MK-677), ligandrol (LGD-4033).

Nootropika:

Nootropika (syn. smart drugs) er en samlebetegnelse på stoffer som kan føre til forbedret kognitiv funksjon. Mange av stoffene selges på internett som «smart drugs» med den hensikt å gi økt konsentrasjon og forbedret læreevne. Det er ikke tillatt å privatimportere slike stoffer per post og pakker som inneholder slike stoffer vil bli stoppet i tollen. Eksempler på nootropika inkluderer atomoksetin, piracetam, aniracetam, modafinil og flere.

CBD (cannabidiol) 

Produkter som er basert på ekstrakter av cannabis (uavhegig av THC innhold) regnes i dag som narkotika, og jf. narkotikaforskriften vil slike produkter ikke være tillatt for import uten særskilt tillatelse.

Dersom det skjer endringer i regelverket for CBD-produkter vil det fremkomme av disse nettsidene. Se for øvrig utfyllende informajson om CBD generelt samt hva som gjelder for virksomheter som ønsker å drive med import og salg av slike produkter.

Det finnes foreløpig ingen godkjente «CBD-legemidler» på det norske markedet. (Legemidlet Sativex som er godkjent i Norge, inneholder også betydelige mengder THC). Ta kontakt med lege dersom du ønsker å diskutere CBD til medisinsk bruk. Legen din kan søke om godkjenningsfritak for slike legemidler, og apoteket bestiller legemidlet for deg. Godkjenningsfritak gir ikke rett til privatimport.

Legemiddelverket advarer mot å bruke legemidler kjøpt på internett fra utlandet, da man ikke kan være sikker på kvaliteten av disse.

Homøopatiske legemidler

Privatimport av homøopatiske legemidler (unntatt injeksjoner) blir ikke stanset i tollkontroll dersom de kommer fra et EU-/EØS-land.

Les mer om homøopatiske legemidler.

Legemidler til dyr

Det er ikke tillatt å privatimportere legemidler til dyr, hverken per post eller ved å bringe legemidlene med seg inn i landet. Snakk med veterinær dersom dyret ditt har behov for medisinsk behandling. Les mer om innførsel av legemidler til dyr.

E-sigaretter

Privatimport av elektroniske sigaretter til personlig medisinsk bruk er bare tillatt fra EU/EØS-land, ikke fra for eksempel USA. Tolletaten kan be om dokumentasjon på at disse kravene er oppfylt, for eksempel i form av en resept eller legeerklæring. Ved import skal mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Les mer om regelverket for e-sigaretter.

 Legemiddelverket kan ikke forhåndsvurdere om et produkt er tillatt for privatimport - hvorfor er det slik?

Legemiddelverket godkjenner legemidler som skal selges i Norge og fører tilsyn med apotek og nettapotek. Det sikrer at legemidler som selges i Norge er virksomme og trygge og har god kvalitet. Mattilsynet har tilsvarende ansvar for kosttilskudd.

Det finnes tusenvis av helseprodukter til salgs på utenlandske nettsider, og det er ofte vanskelig å få tilgang til korrekt informasjon om hvilke stoffer disse produktene egentlig inneholder. Norske myndigheter har ikke ressurser til å bistå privatpersoner i forhåndsvurdering av produkter fra utenlandske nettsider. Vi henviser derfor til den veiledende informasjonen gitt ovenfor om hvilke produkter som kan bli stoppet i tollkontroll.

Pakken min er stoppet - hvorfor det?

Dersom du ønsker en forklaring på hvorfor pakken din er stoppet, kan du sende en epost med oversikt over produktene i sendingen (helst med lenke til nettinformasjon om produktet). Bruk e-postadressen privatimport@legemiddelverket.no. Vi vil vurdere om pakken er blitt stoppet ved en feil, og svarer deg før pakken blir returnert eller destruert.

Importtillatelse i spesielle tilfeller

Legemiddelverket kan i spesielle tilfeller tillate privatimport av legemidler dersom det er helt nødvendig. Dette kan for eksempel gjelde personer som

  • er på ferie eller oppholder seg midlertidig i Norge
  • er nylig ankommet Norge og ikke har etablert legekontakt ennå
  • har påbegynt behandling i utlandet og får ettersendt legemidler som er nødvendig for å fullføre denne behandlingen

Legemiddelverket utsteder ikke importtillatelser for legemidler som er kjøpt på internett.

Hvordan søker du om importtillatelse?

Vi utsteder ikke importtillatelser før pakken er stoppet i tollkontroll. Årsaken er at vi i samarbeid med Tolletaten må vurdere det konkrete innholdet.

Hvis pakken stoppes i tollkontroll, vil forsendelsesselskapet sende deg et varsel om dette. Da sender du en e-post til selskapet og bruker e-postadressen du finner nederst i varselbrevet. For eksempel er postfortolling@posten.no adressen til Posten Norge AS. Husk at forsendelsesskapet og ikke Tolletaten oppbevarer pakken frem til den blir utlevert eller destruert/returnert.

I e-posten beskriver du kort saken og legger ved bilde av varselbrevet. Deretter vil forsendelsesselskapet registrere saken og sende den videre til Legemiddelverket for vurdering. Legemiddelverket behandler saken før pakken blir returnert/destruert, forutsatt at du sender importsøknad med en gang du mottar varslet. Vi ønsker ikke sensitive personopplysninger på e-post, men vi trenger opplysninger om hva sendingen inneholder og hvorfor du har behov for dette legemidlet fra utlandet.

Legemidler som ikke er tilgjengelig i Norge

Normalt gir ikke Legemiddelverket importtillatelse til privatpersoner hvis begrunnelsen er at legemidlet ikke er tilgjengelig i Norge. Legen din kan søke om godkjenningsfritak for slike legemidler, og apoteket bestiller legemidlet for deg. Godkjenningsfritak gir ikke rett til privatimport.

Oppsummering av hvorfor produkter kjøpt på nett kan være farlige:

Oppdatert: 27.02.2020

Publisert: 28.11.2017

​Fant du det du lette etter?