​Det er ikke tillatt å importere legemidler per post

Både reseptfrie og reseptpliktige legemidler kan bli stoppet i sendinger fra utlandet. Selv om du har fått resept av norsk lege for et bestemt legemiddel, gir det ikke rett til å kjøpe tilsvarende legemiddel fra utlandet. Husk at et produkt kan regnes som legemiddel i Norge selv om det ikke er slik i landet produktet importeres fra. Ulovlig importerte legemidler kan beslaglegges og destrueres av Tolletaten.

Regelverk: § 3-2 i forskrift om tilvirkning og import av legemidler.

Godkjente norske nettapotek

Det finnes godkjente norske nettapotek som sender både reseptfrie og reseptpliktige legemidler per post.

Straffeansvar

Ved ulovlig import kan du bli politianmeldt (avhengig av alvorlighetsgrad). Du kan bli anmeldt for brudd på legemiddelloven § 31, eller brudd på straffeloven §§ 231 og 232(narkotika) eller straffeloven §§ 234 og 235 (doping).

Ingen erstatning

Den som importerer har selv ansvar for å vite hva som er regelverket for import av varer og tjenester, og kan derfor ikke forvente å få tilbake pengene hvis et ulovlig importert produkt blir stoppet i tollkontroll.

Importtillatelse i spesielle tilfeller

Legemiddelverket kan i spesielle tilfeller tillate privatimport av legemidler dersom det er helt nødvendig. Dette kan for eksempel gjelde personer som

  • er på ferie eller oppholder seg midlertidig i Norge
  • er nylig ankommet Norge og ikke har etablert legekontakt ennå
  • har påbegynt behandling i utlandet og får ettersendt legemidler som er nødvendig for å fullføre denne behandlingen

Hvordan søker du om importtillatelse?

Vi utsteder ikke importtillatelser før pakken er stoppet i tollkontroll. Årsaken er at vi i samarbeid med Tolletaten må vurdere det konkrete innholdet.

Hvis pakken stoppes i tollkontroll, vil forsendelsesselskapet sende deg et varsel om dette. Da sender du en e-post til selskapet og bruker e-postadressen du finner nederst i varselbrevet. For eksempel er postfortolling@posten.no adressen til Posten Norge AS. Husk at forsendelsesskapet og ikke Tolletaten oppbevarer pakken frem til den blir utlevert eller destruert/returnert.

I e-posten beskriver du kort saken og legger ved bilde av varselbrevet. Deretter vil forsendelsesselskapet registrere saken og sende den videre til Legemiddelverket for vurdering. Legemiddelverket behandler saken før pakken blir returnert/destruert, forutsatt at du sender importsøknad med en gang du mottar varslet. Vi ønsker ikke sensitive personopplysninger på e-post, men vi trenger opplysninger om hva sendingen inneholder og hvorfor du har behov for dette legemidlet fra utlandet.

Legemidler som ikke er tilgjengelig i Norge

Normalt gir ikke Legemiddelverket importtillatelse til privatpersoner hvis begrunnelsen er at legemidlet ikke er tilgjengelig i Norge. Legen din kan søke om godkjenningsfritak for slike legemidler, og apoteket bestiller legemidlet for deg. Godkjenningsfritak gir ikke rett til privatimport.

Hva kan bli stoppet i tollkontroll?

Oversikt over reglene for vitaminer, urter, kosttilskudd og andre produkter.

Pakken min er stoppet - hvorfor det?

Dersom du ønsker en forklaring på hvorfor pakken din er stoppet, kan du sende en epost med oversikt over produktene i sendingen (helst med lenke til nettinformasjon om produktet). Bruk e-postadressen privatimport@legemiddelverket.no. Vi vil vurdere om pakken er blitt stoppet ved en feil, og svarer deg før pakken blir returnert eller destruert.

Legemiddelverket kan ikke forhåndsvurdere om et produkt er tillatt for privatimport - hvorfor er det slik?

Legemiddelverket godkjenner legemidler som skal selges i Norge og fører tilsyn med apotek og nettapotek. Det sikrer at legemidler som selges i Norge er virksomme og trygge og har god kvalitet. Mattilsynet har tilsvarende ansvar for kosttilskudd.

Det finnes tusenvis av helseprodukter til salgs på utenlandske nettsider, og det er ofte vanskelig å få tilgang til korrekt informasjon om hvilke stoffer disse produktene egentlig inneholder. Norske myndigheter har ikke ressurser til å bistå privatpersoner i vurderingen av disse produktene. Myndighetene i Norge prioriterer å sørge for at produkter som selges i Norge er trygge å bruke.

Vær forsiktig med hva du bestiller på internett

En rekke produkter som er tilgjengelig fra utenlandske nettsider presenteres som kosttilskudd eller kosmetikk. Vær oppmerksom på at norske myndigheter ikke nødvendigvis har vurdert om slike produkter er trygge å bruke. Dersom du bestiller slike produkter, påtar du deg et stort ansvar for risikoen i forbindelse med import og bruk.

Mange utenlandske nettapotek driver ulovlig. Faren er stor for at legemidlene de selger er falske og ikke inneholder det som står på pakningen. Dosene kan være for lave slik at man ikke oppnår effekt, eller for høye med risiko for alvorlige bivirkninger.

Les mer om farene ved kjøp av legemidler på internett på helsenorge.no.

Se video med våre beste råd

Oppdatert: 22.03.2018

Publisert: 28.11.2017

​Fant du det du lette etter?