Legemiddelverket kan ikke forhåndsvurdere om et produkt kan bli stoppet i tollen. Her er noen generelle råd og retningslinjer du kan bruke til å vurdere om noe er tillatt for privatimport.

​Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler blir ikke stoppet i tollen dersom de er til personlig bruk, skal tas gjennom munnen og ikke markedsføres for behandling av sykdom. Privatimport av vitaminer som skal settes med sprøyte er ikke tillatt. For import av vitaminer for videresalg som kosttilskudd må du kontakte Mattilsynet.

Urter

Giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning er ikke tillatt for privatpersoner å importere. Det finnes ikke en fullstendig oversikt over slike urter, men her er et utvalg av urter som kan bli stoppet i sendinger fra utlandet fordi de utgjør en helsefare. Hvis et stoff ikke står på denne listen, må du selv vurdere trygghet og lovlighet.

Kosttilskudd

Kosttilskudd som inneholder vitaminer, mineraler og urter er som regel tillatt for privatimport (se over). I utenlandske nettbutikker kan du imidlertid finne "kosttilskudd" som også inneholder legemiddelstoffer. Slike produkter kan være ulovlig å importere, og de kan være skadelige å bruke. Det finnes mange useriøse aktører som selger helseprodukter.     På helsenorge.no kan du lese noen tips til hva du bør tenke på før du bestiller.

Se informasjon fra Mattilsynet om kosttilskudd og helsekostprodukter på

Stoffer som regnes som legemidler

Legemiddellisten viser et utvalg stoffer som har dokumenterte virkninger og bivirkninger. Sendinger med stoffer på legemiddellisten stoppes i tollen. Eksempler på slike stoffer er melatonin, tretinoin og lidokain.

Unntak - stoffer som ikke stoppes

Noen stoffer på legemiddelisten kan regnes som legemiddel i ett produkt, mens de ikke regnes som legemiddel i et annet. Det avhenger blant annet av styrke (mengde virkestoff i produktet), anbefalt dosering og hvordan produktet markedsføres.

Eksempler på slike stoffer:

  • betain
  • papain
  • bromelain
  • alfa liponsyre
  • omega-3 fettsyrer
  • tryptofan
  • koffein

Produkter med disse stoffene blir vanligvis ikke stoppet i tollen dersom de ikke markedsføres som legemidler.

Tillegg - stoffer som stoppes

Legemiddellisten er ikke uttømmende. Det vil si at finnes mange stoffer som ikke er tillatt for privatimport men som ikke er nevnt i listen. Eksempler på slike stoffer er:

Selektive androgenreseptor-modulatorer (SARMs)

Dette er en stoffgruppe som selektivt binder seg til androgene reseptorer i ulike vevstyper i kroppen, og stimulerer til aktivering av forskjellige anabolske effekter. SARMs er ikke tillatt for privatimport per post. Eksempler på slike substanser inkluderer ostarine (MK-2866), ibutamoren (MK-677), ligandrol (LGD-4033).

Nootropika

Nootropika (syn. smart drugs) er en samlebetegnelse på stoffer som kan føre til forbedret kognitiv funksjon. Mange av stoffene selges på internett som «smart drugs» med den hensikt å gi økt konsentrasjon og forbedret læreevne. Det er ikke tillatt å privatimportere slike stoffer per post og pakker som inneholder slike stoffer vil bli stoppet i tollen. Eksempler på nootropika inkluderer atomoksetin, piracetam, aniracetam, modafinil og flere.

Tips!

Påstår nettsiden at produktet virker på et medisinske problem eller gir store effekter på kroppen din? Dette kan være et tegn på at produktet er et legemiddel eller at det inneholder legemiddelstoffer som ikke er oppgitt på pakken. Slike produkter kan bli stoppet i tollen. 

E-sigaretter

Privatimport av elektroniske sigaretter til personlig medisinsk bruk er bare tillatt fra EU/EØS-land, ikke fra for eksempel USA. Tollvesenet kan be om dokumentasjon på at disse kravene er oppfylt, for eksempel i form av en resept eller legeerklæring. Ved import skal mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Les mer om regelverket for e-sigaretter

CBD (cannabidiol)

Legemiddelverket vurderer for tiden klassifiseringen av CBD og cannabisprodukter. Inntil videre anses produkter som er basert på ekstrakter av cannabis (med innhold av CBD og THC) som narkotika, og jf. narkotikaforskriften vil slike produkter ikke være tillatt for import uten særskilt tillatelse.

Dersom det skjer endringer i regelverket for CBD-produkter vil det fremkomme av disse nettsidene. Se for øvrig utfyllende informajson om CBD generelt samt hva som gjelder for virksomheter som ønsker å drive med import og salg av slike produkter.

Det finnes foreløpig ingen godkjente «CBD-legemidler» på det norske markedet. (Legemidlet Sativex som er godkjent i Norge, inneholder også betydelige mengder THC). Ta kontakt med lege dersom du ønsker å diskutere CBD til medisinsk bruk. Legen din kan søke om godkjenningsfritak for slike legemidler, og apoteket bestiller legemidlet for deg. Godkjenningsfritak gir ikke rett til privatimport.

Legemiddelverket advarer mot å bruke legemidler kjøpt på internett fra utlandet, da man ikke kan være sikker på kvaliteten av disse.

Homøopatiske legemidler

Regelverket for homøopatiske legemidler er under vurdering. Inntil videre har Legemiddelverket bestemt at tollen ikke skal stanse privatimport av homøopatiske legemidler (unntatt injeksjoner) dersom de kommer fra et EU-/EØS-land.

Les mer om homøopatiske legemidler.

Legemidler til dyr

Det er ikke tillatt å privatimportere legemidler til dyr, hverken per post eller ved å bringe legemidlene med seg inn i landet. Snakk med veterinær dersom dyret ditt har behov for medisinsk behandling. Les mer om innførsel av legemidler til dyr.

Se også...

Oppdatert: 30.01.2019

Publisert: 28.11.2017

​Fant du det du lette etter?