​​​Privatimport av legemidler ved forsendelse

Fra 1. oktober 2015 gjelder strenge regler for hva privatpersoner kan importere av legemidler. Det er kun tillatt å importere reseptfrie legemidler som er godkjent i Norge (med norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen) fra EU/EØS-land.

Legemidler til dyr er ikke tillatt å importere​.

Følgende vilkår må også være oppfylt og kunne dokumenteres:

  • Legemidlet er til personlig medisinsk bruk - bruk pakningens etikett, resept eller legeerklæring som dokumentasjon.
  • Personen som importerer er over 18 år.
  • Mengden legemiddel overstiger ikke tre måneders normalbruk.
  • Legemidlet er lovlig ervervet i landet der det er kjøpt, det vil si at selgeren har lov til å selge legemidlet.

I praksis vil dette si at svært få legemidler er tillatt å importere. Regelverket er nærmere beskrevet i § 3-2 i forskrift om tilvirkning og import av legemidler.

Les mer om hvilke legemidler som er tillatt å importere for privatpersoner.

Privatimport av legemidler fra land utenfor EU/EØS er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å importere stoffer eller legemidler som regnes som narkotika eller dopingmidler.

Norsk regelverk avgjør

Det varierer fra land til land hva som regnes som legemidler. Det kan derfor være at et produkt som regnes som legemiddel i et land ikke nødvendigvis er legemiddel i et annet land. Hvilke legemidler som er reseptfrie og hvilke som er reseptbelagte kan også variere. Det avgjørende er hvordan produktet vurderes i Norge. Les mer om hva som regnes som legemidler ved privatimport.

Ulovlig import kan destrueres

Dersom legemidlet ikke er importert i tråd med regelverket kan sendingen bli stoppet og destruert. I slike tilfeller vil mottaker motta et varsel fra post-/forsendelsesselskapet som oppbevarer sendingen. Dersom mottaker mener at vilkårene for lovlig import er oppfylt, må dette dokumenteres og begrunnes i svaret som sendes til post-/forsendelsesselskapet (adressen er oppgitt i varselet) innen ti dager. Husk at varselet du har mottatt må legges ved sammen med svaret ditt. Sensitiv informasjon bør ikke sendes på e-post.

Når selskapet har oversendt saken din til Legemiddelverket blir begrunnelsen/ dokumentasjonen vurdert. Hvis importen er lovlig vil du få tilsendt den beslaglagte sendingen. Hvis importen er ulovlig vil sendingen bli destruert. Dersom pakken din også inneholder lovlig importerte varer vil de bli utlevert til deg. Dersom mottaker ikke sender svar på varselet vil legemidlet bli destruert.

Spørsmål?

Legemiddelverket har ikke kapasitet til å svare på spørsmål fra privatpersoner når det gjelder privatimport av legemidler ved forsendelse. Veiledningen til regelverket er utformet slik at du selv skal kunne vurdere hvilke produkter det er lov å importere.

Har du fått varsel om at pakken din er stoppet i tollen? Da må du svare på varslet du har fått før Legemiddelverket kan vurdere saken.

Legemidler på utenlandsreise

Ved reiser innenfor EØS-området kan du ta med en mengde legemidler til personlig medisinsk bruk som tilsvarer maksimalt ett års forbruk. Ved reiser fra land utenfor EØS-området kan du ta med en mengde legemidler til personlig bruk som tilsvarer maksimalt tre måneders forbruk.

Du må kunne dokumentere overfor tollvesenet at legemidlet er til ditt personlige bruk, noe som for eksempel kan fremgå av pakningens etikett, resept eller legeerklæring. I tillegg må legemidlene være lovlig kjøpt, noe som må kunne dokumenteres gjennom for eksempel en kvittering.

Du kan ta med legemidler som inneholder narkotika så lenge de er forskrevet til ditt personlige bruk, og mengden tilsvarer maksimalt 30 dagers bruk. Du må kunne dokumentere at legemidlet er ditt.

Du kan ta med legemidler som regnes som dopingmidler så lenge mengden ikke tilsvarer mer enn 30 dagers bruk og du kan dokumentere at legemidlet er forskrevet til ditt personlige bruk. Les mer om medisiner på utenlandsreise.

Gjelder også leger, tannleger og veterinærer

Privatpersoner – inkludert leger, tannleger og veterinærer – kan bare innføre legemidler fra utlandet til personlig bruk (det vil si på seg selv) og ikke på ervervsmessig grunnlag.
Følgende unntak gjelder veterinærer fra et annet EØS-land: Dersom de skal praktisere i Norge kan de bringe med seg små mengder veterinærpreparater til bruk i sin praksis, i henhold til bestemmelsene i EF-direktiv 90/676. Disse legemidler kan ikke overdras til andre.

Publisert: 29.10.2015

​Fant du det du lette etter?