​​​Reseptregisteret inneholder data om utlevering av legemidler fra apotek.

Grossiststatistikken inneholder opplysninger om alt salg av legemidler fra legemiddelgrossistene, statistikk fins på fylkes- og kommunenivå.

Du finner også en del statistikk på nettsidene til 

Publisert: 20.07.2016