Last ned veilederen

Veiledningen gir informasjon om følgende:

 • Hvem kan selge legemidler i LUA-ordningen
 • Hvem kan utsalgsstedet kjøpe legemidler fra?
 • Hvordan skal legemidlene oppbevares?
 • Hva skal utsalgsstedet gjøre med legemidler som har gått ut på dato og/eller som kundene leverer tilbake? 
 • Hvilke legemidler må utsalgsstedet kunne tilby? (minimumsutvalg)
 • Hva er hensikten med minimumsutvalg?
 • Må utsalgsstedene alltid overholde krav om minimumsutvalg?
 • Er det aldersgrense for kjøp av legemidler?
 • Er det aldersgrense for salg av legemidler?
 • Er det mengdebegrensninger ved salg av legemidler?
 • Kan man likevel selge både pakning med voksenstyrke og pakning med barnestyrke til samme kunde?
 • Kan de ansatte i utsalgsstedet gi råd om legemidler?
 • Er det lov å reklamere for legemidler?
 • Hvordan kan utsalgsstedet informere publikum om at de selger legemidler?
 • Hva skal utsalgsstedet gjøre dersom kunden klager på et legemiddel?
 • Hvilke krav stilles til utsalgsstedet dersom et legemiddel kalles tilbake fra markedet? 
 • Hva betyr det å være særskilt ansvarlig person for utsalgsstedet?
 • Hvem fører tilsyn med at utsalgsstedet overholder regelverket?
 • Hvilke dokumenter forventer Mattilsynet at utsalgsstedet kan vise frem ved et tilsyn?
 • Utsalgsstedet vårt huser et medisinutsalg – hva nå?
 • Til butikkansatte

Oppdatert: 14.02.2019

Publisert: 09.08.2016

​Fant du det du lette etter?