Nedenfor er det angitt fremgangsmåte for å melde mulige forfalskninger til Legemiddelverket fra de ulike aktørene.

Melding om brutt forsegling

  • Ved skanning av 2D-matrikskode skal det også kontrolleres at pakningens forsegling på ytteremballasjen ikke er brutt.
  • Forseglingen anses som brutt når det er mulig å bytte ut innholdet i pakningen.
  • Melding om tilfeller med brutt forsegling fra apotek eller andre aktører i legemiddeldistribusjonskjeden sendes på e-post til FMDavvik@legemiddelverket.no ved bruk av et av skjemaene for melding om mulig forfalsket legemiddel. 

Melding fra apotek, grossist og sykehus

  • Frem til 1. desember 2019 kan sluttbrukere overstyre alarmer/feilmeldinger, men det anbefales at meldinger om salgsstopp undersøkes med grossist.
  • Det anbefales også at grossister verifiserer en pakning per batch før varene sendes apotek, slik at eventuelle feil knyttet til enkeltbatcher utredes av grossist i stedet for av hvert enkelt apotek.
  • Fra 1. desember 2019 skal det være alarmtekster i sluttbrukernes datasystemer som tydelig angir om apoteket kan overstyre alarm/feilmelding eller må gjøre videre utredning.
  • Hvis det avdekkes konkret mistanke om forfalskning og tekniske feil kan utelukkes, skal forholdet meldes på e-post til Legemiddelverket. Fyll inn kjent informasjon i et av skjemaene og oversend det til e-post adresse FMDavvik@legemiddelverket.no.

Melding fra MT-innehavere og tilvirkere

Ved melding om mulig forfalsket legemiddel fra MT-innehavere og tilvirkere benyttes EMA sitt skjema for (Suspected) Falsified Medicinal Product Report ((Suspected) falsified medicinal product report template).

Før skjema fylles ut, vennligst undersøk at eventuelle varsler for det aktuelle legemidlet ikke skyldes tekniske feil ved opplasting i EMVS-databasen og/eller eventuelle feiltrykk på pakningsmateriellet.

 

 

Oppdatert: 25.09.2019

Publisert: 07.02.2019

​Fant du det du lette etter?