Apotekoversikthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekdrift/apotekoversiktApotekoversikt​Legemiddelverkets oversikt over landets apotek omfatter alle gyldige apotekkonsesjoner.496Oversikt over alle apotek med gyldig konsesjon.
Augedropar som optikarar kan rekvirerehttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/augedropar-som-optikarar-kan-rekvirereAugedropar som optikarar kan rekvirereOptikarar kan på visse vilkår rekvirere augedropar til diagnostisk bruk.383
Generisk byttehttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytteGenerisk bytteOfte finnes det flere legemidler som har ulike navn og ulik pris, men samme virkestoff og virkning. Da tilbyr apoteket pasienten et legemiddel med et annet navn enn det legen forskrevet når det finnes et rimeligere alternativ.50Om byttelisten, hvordan legemidler kommer på byttelisten, apotekenes og legenes rolle.
Godkjenningsfritakhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritakGodkjenningsfritakFor å bruke legemidler uten markedsføringstillatelse må forskriver søke om godkjenningsfritak (også kalt registreringsfritak). 23Rutinebeskrivelse, rekvisisjonsskjema, negativliste, positivliste.
Netthandel - registreringsordning for nettapotek og andre utsalgsstederhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekdrift/registreringsordning-for-netthandel-med-legemidlerNetthandel - registreringsordning for nettapotek og andre utsalgsstederNorske nettsteder som selges legemidler må være godkjent og registrert hos Legemiddelverket. Slik sikrer vi at forbrukere får godkjente og trygge legemidler. 497Informasjon om registrering og oversikt over godkjente utsalgssteder.
Parallelleksport, meldeplikt og rasjonering i forbindelse med COVID-19https://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/parallelleksport-meldeplikt-og-rasjonering-i-forbindelse-med-covid-19Parallelleksport, meldeplikt og rasjonering i forbindelse med COVID-19Legemiddelverket har fått delegert fullmakter for meldeplikt, parallelleksportforbud og rasjonering.2409
Sikkerhetsanordninger for legemidlerhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/sikkerhetsanordninger-for-legemidlerSikkerhetsanordninger for legemidler9. februar 2019 ble det innført krav om sikkerhetsanordninger på legemidler som skal markedsføres i EU/EØS-området. Hensikten er å hindre forfalskninger i den legale forsyningskjeden av legemidler. 1981Hvordan fungerer systemet, hvem har ansvaret og hvordan melde avvik?
Utlevering av reseptpliktige legemiddel som i avgrensa mengde er unnateke reseptplikt frå apotek og medisinutsalhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/utlevering-og-salg-i-apotek/utlevering-av-reseptpliktige-legemiddel-som-i-avgrensa-mengde-er-unnateke-reseptplikt-fra-apotek-og-medisinutsalUtlevering av reseptpliktige legemiddel som i avgrensa mengde er unnateke reseptplikt frå apotek og medisinutsalDesse retningslinjene skal rettleie apoteka si utlevering av slike legemiddel. Rettleiinga gjeld under visse føresetnadar òg for medisinutsal.614Apoteket skal vanlegvis berre selje eller utlevere ei minstepakning.
Utleveringsbestemmelserhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/utlevering-og-salg-i-apotek/utleveringsbestemmelserUtleveringsbestemmelserOversikt over legemidler med begrenset utlevering fastsatt av Legemiddelverket.616
​Veiledning for apotekenes netthandel med legemidlerhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/utlevering-og-salg-i-apotek/veiledning-for-apotekenes-netthandel-med-legemidler​Veiledning for apotekenes netthandel med legemidlerFlere forskrifter stiller krav til netthandel med legemidler. Veilederen sammenfatter kravene og gir råd om hva dette i praksis innebærer. Veilederen vil bli ajourført etter hvert som nye problemstillinger oppstår og vi får mer erfaring med området. 751Veilederen sammenfatter kravene og gir råd om hva dette i praksis innebærer.

​Fant du det du lette etter?