Apotekoversikthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekdrift/apotekoversiktApotekoversikt​Legemiddelverkets oversikt over landets apotek omfatter alle gyldige apotekkonsesjoner.496Oversikt over alle apotek med gyldig konsesjon.
Generisk byttehttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/generisk-bytteGenerisk bytteOfte finnes det flere legemidler som har ulike navn og ulik pris, men samme virkestoff og virkning. Da tilbyr apoteket pasienten et legemiddel med et annet navn enn det legen forskrevet når det finnes et rimeligere alternativ.50Om byttelisten, hvordan legemidler kommer på byttelisten, apotekenes og legenes rolle.
Godkjenningsfritakhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritakGodkjenningsfritakFor å bruke legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må forskrivere søke om godkjenningsfritak.23Rutinebeskrivelse, rekvisisjonsskjema, negativliste, positivliste.
Rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - kommentarer til forskriftenhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/utlevering-og-salg-i-apotek/rekvirering-og-utlevering-av-legemidler-fra-apotek-kommentarer-til-forskriftenRekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - kommentarer til forskriften615Kommentarer til forskriften.
Utlevering av reseptpliktige legemiddel som i avgrensa mengde er unnateke reseptplikt frå apotek og medisinutsalhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/utlevering-og-salg-i-apotek/utlevering-av-reseptpliktige-legemiddel-som-i-avgrensa-mengde-er-unnateke-reseptplikt-fra-apotek-og-medisinutsalUtlevering av reseptpliktige legemiddel som i avgrensa mengde er unnateke reseptplikt frå apotek og medisinutsalDesse retningslinjene skal rettleie apoteka utlevering av slike legemiddel. Rettleiinga gjeld under visse føresetnadar òg for medisinutsal.614Apoteket skal vanlegvis berre selje eller utlevere ei minstepakning.
Utleveringsbestemmelserhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/utlevering-og-salg-i-apotek/utleveringsbestemmelserUtleveringsbestemmelserOversikt over legemidler med begrenset utlevering fastsatt av Legemiddelverket.616
​Veiledning for apotekenes netthandel med legemidlerhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/utlevering-og-salg-i-apotek/veiledning-for-apotekenes-netthandel-med-legemidler​Veiledning for apotekenes netthandel med legemidlerFlere forskrifter stiller krav til netthandel med legemidler. Veilederen sammenfatter kravene og gir råd om hva dette i praksis innebærer. Veilederen vil bli ajourført etter hvert som nye problemstillinger oppstår og vi får mer erfaring med området. 751Veilederen sammenfatter kravene og gir råd om hva dette i praksis innebærer.