I de fleste tilfeller skyldes mangel ulike problemer med produksjonen. Slike forhold er utenfor norske myndigheters kontroll.

Se oppdatert oversikt over alle mangelsituasjoner.

Tiltak

Økningen i antall mangelsituasjoner er bekymringsfull. Norge deltar derfor aktivt i europeisk samarbeid for å forebygge og redusere antallet tilfeller av legemiddelmangel i Europa.

Legemiddelprodusenter har plikt til å informere Legemiddelverket om alle tilfeller av forsyningsvikt til det norske markedet. Ved mangelsituasjoner iverksettes nasjonale tiltak. Legemiddelverket samarbeider med produsent, apotek og grossist, blant annet ved å gi tillatelser til salg av utenlandske pakninger.

Legemiddelverket har et godt samarbeid med Nasjonalt senter for legemiddelmangel og
legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten, legemiddelgrossistene, legemiddelprodusentene og apotekene. I de fleste tilfellene er det mulig å løse problemet slik at pasientene får den behandlingen de trenger, for eksempel ved å tillate salg av utenlandske pakninger. I en del tilfeller må imidlertid pasientene gå over til andre legemidler, og i noen få tilfeller må det innføres rasjonering av legemidler som fortrinnsvis brukes i sykehus.

Et tiltak som er innført i 2018 er at Legemiddelverket utlyser ønske om flere aktører på det norske markedet i tilfeller vi ser at kommende avregistrering, manglende markedsføring eller sårbar forsyning vil skape en mangelsituasjon. ​Utlysningen vil gjelde legemidler som av hensyn til folkehelsen er svært viktige å ha på markedet. Se oversikt over utlysninger

Varsler til leger

For at det skal bli lettere for leger å holde seg orientert om mangelsituasjoner er alle
meldinger om mangler automatisk koblet til det aktuelle legemidlet i Felleskatalogen.
I tillegg lager Legemiddelverket varsler for de viktigste mangelsituasjonene til legenes
journalsystemer. Varslene publiseres også på legemiddelverket.no. Dersom det oppstår mangel på viktige legemidler, publiseres det også nyhetssak på legemiddelverket.no.

Ingen sanksjonsmuligheter

Legemiddelverket har fått flere spørsmål angående sanksjonsmuligheter når det oppstår legemiddelmangel. Vi har i dag ingen sanksjonsmuligheter, overfor produsent men regjeringen vurderer innføring av overtredelsesgebyr ved manglende varsling.

Publisert: 06.04.2018

​Fant du det du lette etter?