​​​ Abboticin inneholder virkestoffet erytromycin er et antibakterielt middel (makrolidantibiotikum).

​Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater MT-innehaver å selge danske pakninger tilsvarende Abboticin pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 30.06.2021.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Legg ved en kopi av norsk pakningsvedlegg av Abboticin ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med erytromycin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere videre om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Abboticin pulver til injeksjonsvæske, oppløsning som inneholder erytromycin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -90, A87, B99
  • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 16.04.2021

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 30.06.2021.

Oppdatert: 29.07.2021

Publisert: 16.04.2021

​Fant du det du lette etter?