​​​​​​​Carbamazepine inneholder virkestoffet karbamazepin og er et legemiddel til behandling av epilepsi.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Essential Pharma å selge Carbamazepine stikkpiller 250mg tilsvarende Carbamazepine stikkpiller 5 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.09.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

Pasienter som bruker Carbamazepine stikkpiller bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med karbamazepin på apoteket.

Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Carbamazepine stikkpiller.

Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Carbamazepine ved utlevering av utenlandsk pakning.

Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med karbamazepin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 

På grunn av mangel på Carbamazepine 250mg stikkpiller kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med karbamazepin stikkpiller dersom de kan skaffes. 

Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at engelske​​​ pakninger tilsvarende Carbamazepine 250 mg stikkpiller som inneholder karbamazepin kan utleveres på blå resept på §2.

​Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:
Refusjonskode: 

    • ICPC: -90, N88
    • ICD: -90, G40

TK.nummer: 0366.

Vedtaksdato: 07.12.2021

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.09.2022

Oppdatert: 18.08.2022

Publisert: 16.12.2021

​Fant du det du lette etter?