Dilaterol Vet. Oral 25 mcg/ml sirup inneholder virkestoffet klenbuterolhydroklorid og er et adrenergikum som brukes til behandling av luftveissykdom. Preparatet er godkjent til bruk på hest.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut Ventipulmin vet granulat 500g eller Ventipulmin vet sirup, tilsvarende til Dilaterol Vet. Oral 25 mcg/ml sirup 355ml. Forsyningen av uregistrerte pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 15.12.2020.

Apoteket kan levere Ventipulmin vet granulat 500g og Ventipulmin sirup uten søknad om godkjenningsfritak.

Ventipulmin vet granulat 500 g har styrke 16 mikrogram/gram granulat. Doseringsangivelsen er 0,8 mikrogram/kg kroppsvekt 2 ganger daglig. Dette tilsvarer 5 gram granulat/100 kg kroppsvekt 2 ganger daglig. Det følger med doseringsskje i pakningen.

Ventipulmin sirup har samme styrke og dosering som Dilaterol Vet. Oral sirup.

Preparatene gis sammen med fôr. For ytterligere detaljer om anbefalt dosering se preparatomtalen.

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av uregistrerte pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til veterinærer

  • Eiere av dyr som bruker Dilaterol Vet. Oral 25 mcg/ml sirup bør få informasjon om at de kan få utlevert Ventipulmin vet granulat 500g eller Ventipulmin sirup på apoteket.
  • Apotekene får tillatelse av Legemiddelverket til å bytte til Ventipulmin vet granulat 500g eller Ventipulmin sirup uten å kontakte veterinær.
  • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
  • Apotek eller dyreeier tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til apotek

  • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen av dyret ikke avbrytes.
  • Vær nøye med å informere dyreeiere om hvorfor de får Ventipulmin vet granulat eller Ventipulmin sirup.
  •  Apotekene må påføre pakningsetiketten riktig dosering for Ventipulmin vet granulat eller Ventipulmin sirup tilsvarende det som er forskrevet for Dilaterol vet Oral 25 mcg/ml sirup for den enkelte hest. Ved usikkerhet om riktig dosering må forskrivende veterinær kontaktes før utlevering.
  • Apotekene må påføre pakningsetiketten av Ventipulmin vet granulat og Ventipulmin sirup informasjon om tilbakeholdelsestid. Tilbakeholdelsestiden for slakt er 28 dager. Preparatet skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humankonsum.
  • Kontakt veterinæren dersom Ventipulmin vet granulat 500g eller Ventipulmin sirup ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.
  • Legemiddelverket gir apotekene tillatelse til å bytte til Ventipulmin vet granulat 500g og Ventipulmin sirup uten å kontakte veterinær.

Råd til dyreeiere

  • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
  • På grunn av mangel på Dilaterol Vet. Oral 25 mcg/ml sirup kan du bli tilbudt alternative pakninger med klenbuterolhydroklorid granulat/sirup dersom de kan skaffes. 
  • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte veterinæren for å få råd eller ny resept.

Oppdatert: 21.10.2020

Publisert: 20.10.2020

​Fant du det du lette etter?