​​​​​​​​​​​​​​Dilaterol Vet. 25 mcg/ml sirup inneholder virkestoffet klenbuterolhydroklorid og er et adrenergikum som brukes til behandling av luftveissykdom. Preparatet er godkjent til bruk på hest.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger tilsvarende Dilaterol Vet. 25 mcg/ml sirup 355ml. Forsyningen av uregistrerte pakninger kan være begrenset. 

Vedtaket er gyldig til 15.01.2023.

Apoteket kan levere ut utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av uregistrerte pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til veterinærer

 • Eiere av dyr som bruker Dilaterol Vet. 25 mcg/ml sirup bør få informasjon om at de kan få utlevert utenlandske pakninger tilsvarende Dilaterol Vet.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 •  Apotek eller dyreeier tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til apotek

 • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen av dyret ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere dyreeiere om hvorfor de får utlevert utenlandske pakninger tilsvarende Dilaterol Vet.
 • Gi dyreeiere en kopi av norsk pakningsvedlegg for Dilaterol Vet. ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Kontakt veterinæren dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.
 • Erstatningspreparatet må ikke utleveres til bruk på matproduserende dyr. Hvis resepten er til matproduserende dyr, må veterinæren kontaktes for å forskrive et annet preparat.

Råd til dyreeiere

 • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan medisinen skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Dilaterol Vet. 25 mcg/ml sirup kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med klenbuterolhydroklorid sirup dersom de kan skaffes. 
 • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte veterinæren for å få råd eller ny resept.​

Oppdatert: 27.04.2022

Publisert: 15.06.2021

​Fant du det du lette etter?