​​​​​Ery-Max inneholder virkestoffet erytromycin og er et makrolidantibiotikum som brukes i behandling av infeksjoner forårsaket av erytromycinfølsomme mikroorganismer.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at firmaet «Amdipharm» kan selge nederlandske pakninger med virkestoffet erytromycin 250 mg tabletter, 100 stk. Vær oppmerksom på at nederlandske pakninger inneholder virkestoffet erytromycin i tablettform, mens Ery-max er i kapselform. Dette gjør at doseringen blir annerledes. Pasient må derfor tilbake til legen for ny resept og dosering.

Vedtaket er gyldig t.o.m 31.12.2021.

Firmaet Amdipharm vil etterhvert kunne skaffe norske pakninger under navnet Abboticin 250 mg tabletter.

I tillegg er Ery-max 100 mg/ml granulat til mikstur, suspensjon, 50 ml og 100 ml tilgjengelig.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.
Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som vanligvis skal bruke Ery-Max 250 mg kapsler må få ny resept på virkestoffet erytromycin i tablettform, med riktig dosering.
 • Abboticin 250 mg, 100 tabletter kan forskrives på varenummer 496480.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Apoteket skal ikke utlevere nederlandske pakninger med virkestoffet erytromycin i tablettform ved resepter på Ery-Max kapsler. Pasient/apotek må kontakte legen for å få utstedt ny resept på erytromycin i tablettform med korrekt dosering.

 • Med hensyn til pasientsikkerhet oppfordres apotek til anbrudd av større pakning ved resept på liten pakning.

 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Abboticin ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med erytromycin tabletter. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • Ery-Max kapsler avregistreres i Norge fra 01.12.2021. Dersom apoteket er tomt for Ery-Max kapsler må du oppsøke lege for å få ny resept på virkestoffet erytromycin i tablettform.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

 

Oppdatert: 19.08.2021

Publisert: 02.02.2021

​Fant du det du lette etter?