​Ery-Max inneholder virkestoffet erytromycin og er et makrolidantibiotikum som brukes i behandling av infeksjoner forårsaket av erytromycinfølsomme mikroorganismer.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at firmaet «Amdipharm» kan selge nederlandske pakninger med Erythrocine 250 mg tabletter, 100 stk. Vær oppmerksom på at nederlandske pakninger inneholder virkestoffet erytromycin i tablettform mens norske pakninger er i kapselform.

Vedtaket er gyldig t.o.m 01.05.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.
Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Ery-Max 250 mg kapsler bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med erytromycin tabletter på apoteket.
 • Legemiddelverket tillater bytte fra kapsler til tabletter. Tablettene bør tas utenom måltid.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Erythrocine tabletter.
 • Med hensyn til pasientsikkerhet oppfordres apotek til anbrudd av 100-pakning til pasienter som har fått rekvirert Ery-Max kapsler 30 stk eller 40 stk.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Ery-Max ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med erytromycin tabletter. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.
 • Legemiddelverket tillater bytte fra kapsler til tabletter. Tablettene bør tas utenom måltid.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold.
 • På grunn av mangel på Ery-Max 250 mg kapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med erytromycin tabletter dersom de kan skaffes. Tablettene bør tas utenom måltid.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

 

Publisert: 02.02.2021

​Fant du det du lette etter?