​Ery-Max inneholder virkestoffet erytromycin og er et makrolidantibiotikum som brukes i behandling av infeksjoner forårsaket av erytromycinfølsomme mikroorganismer.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at firmaet «Amdipharm» kan selge nederlandske pakninger med Erythrocine 250 mg tabletter, 100 stk. Vær oppmerksom på at nederlandske pakninger inneholder virkestoffet erytromycin i tablettform mens norske pakninger er i kapselform.

Vedtaket er gyldig t.o.m 01.08.2021.

Firmaet Amdipharm vil etterhvert kunne skaffe norske pakninger under navnet Abboticin 250 mg tabletter.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.
Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Ery-Max 250 mg kapsler bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet erytromycin i tablettform på apoteket.
 • Abboticin 250 mg, 100 tabletter kan forskrives på varenummer 496480.
 • Legemiddelverket tillater bytte fra kapsler til tabletter. Tablettene bør tas utenom måltid.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Erythrocine tabletter.
 • Med hensyn til pasientsikkerhet oppfordres apotek til anbrudd av Erythrocine/Abboticin 100-pakning til pasienter som har fått rekvirert Ery-Max kapsler 30 stk eller 40 stk.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Ery-Max ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med erytromycin tabletter. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.
 • Legemiddelverket tillater bytte fra kapsler til tabletter. Tablettene bør tas utenom måltid.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold.
 • På grunn av mangel på Ery-Max 250 mg kapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med erytromycin tabletter dersom de kan skaffes. Tablettene bør tas utenom måltid.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

 

Oppdatert: 30.04.2021

Publisert: 02.02.2021

​Fant du det du lette etter?