Klacid inneholder virkestoffet klaritromycin og er et makrolidantibiotikum som brukes til ulike indikasjoner.

Apoteket kan levere ut Klacid mikstur 25mg/ml frem til 15.09.2021 og Klacid mikstur 50mg/ml frem til 01.11.2021.

Legemidler som kan brukes i stedet

Klacid depottabletter 500 mg vil fortsatt være tilgjengelig. Uregistrerte pakninger med klaritromycin mikstur er tilgjengelig, men krever søknad om godkjenningsfritak og individuell stønad. Mikstur med erytromycin og azitromycin er fortsatt tilgjengelig.

Råd til leger

  • Legen bør vurdere om pasienten skal gå over til annen behandling.
  • Det finnes også uregistrerte pakninger med klaritromycin mikstur. Disse krever søknad om godkjenningsfritak og individuell stønad.

Råd til apotek

  • Pasienten må henvises til lege for annen behandling dersom Klacid mikstur 25 mg/ml og 50 mg/ml ikke er tilgjengelig.
  • Det finnes også uregistrerte pakninger med klaritromycin mikstur, men disse krever søknad om godkjenningsfritak og individuell stønad. Pasienten må innom legen for ny resept. 

Råd til pasienter

  • Klacid mikstur 25 mg/ml er midlertidig utgått fra 15.06.2021, og Klacid mikstur 50 mg/ml er midlertidig utgått fra 01.08.2021.
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Publisert: 26.04.2021

​Fant du det du lette etter?