​​​​​​​​​​Lanoxin inneholder virkestoffet digoksin og er et digitalisglykosid mot hjertesykdommer.  

Legemidler som er tilg​​jengelig ​

Det finnes alternativer til Lanoxi med virkestoffet digoksin, men disse er ikke på byttelisten. Pasienten må derfor kontakte lege for å få ​ny resept.

  • ​Lanoxin 50 mikrogram/ml mikstur, oppløsning, 60 ml, vnr 074758, Aspen.
  • Digoxin 62,5 mikrogram tabletter, 100 stk, vnr 063485, Orifarm
  • Digoxin 250 mikrogram tabletter, 100 stk, 489457, Orifarm
  • Digoxin DAK 62,5 mikrogram tabletter, 100 stk, vnr 060727, 2Care4 

​​Råd t​​​il leger

  • ​Pasienter som bruker Lanoxin  bør vurderes å få resept på alternativer med virkestoffet digoksin. Pasientene bør følges ekstra tett opp og kalles inn til serumkontroll én uke etter bytte mellom digoksinmedisin.
  • Dersom virkestoffet digoksin ikke lar seg skaffe må pasienten få andre medisiner eller behan​dling.

Råd til ap​otek

  • ​Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Lanoxin ikke kan skaffes. 

Råd til pasienter

  • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
  • ​Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket legen for å få råd om alternativer og ny resept. 

Publisert: 30.06.2022

​Fant du det du lette etter?