​​​​​​Abboticin inneholder virkestoffet erytromycin og er et makrolidantibiotikum som brukes i behandling av infeksjoner forårsaket av erytromycinfølsomme mikroorganismer.​​​

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Amdipharm å selge danske pakninger tilsvarende Abboticin 40 mg/ml, granulat til mikstur, 100 ml og 200 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.​

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Abboticin granulat til mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med erytromycin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

​​​​​Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Abboticin granulat til mikstur.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Abboticin ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med erytromycin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter​​​

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Abboticin granulat til mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med erytromycin granulat til mikstur dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Re​​fusjon

​Legemiddelverket tillater at danske pakninger tilsvarende Abboticin granulat til mikstur som inneholder erytromycin  kan utleveres på blå resept på §2.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.09.2023.​​

Oppdatert: 03.03.2023

Publisert: 30.12.2022

​Fant du det du lette etter?