​Addaven er et sporeelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Fresenius Kabi å selge engelske pakninger tilsvarende Addaven konsentrat til infusjonsvæske, 20x10 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.04.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Addaven konsentrat til infusjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med sporeelementer på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere psienten/helsepersonell om hvorfor de får utenlandsk pakning med Addaven konsentrat til infusjonsvæske.
 • Gi pasienten/helsepersonell en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Addaven ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med sporeelementer. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasienten/helsepersonell om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten/helsepersonell kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Addaven konsentrat til infusjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med sporelementer i konsentrat til infusjonsvøske dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Publisert: 17.02.2022

​Fant du det du lette etter?