​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Amoxicillin inneholder virkestoffet amoksicillin og er et legemiddel til behandling av bakterielle infeksjoner. 

Legemidler som kan brukes i stedet 

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut pakninger​ tilsvarende Amoxicillin pulver til mikstur; 60 og 100 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 
Vedtaket er gyldig til 01.02.2023 

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 
Tillatelsen gjelder også for utlevering til dyr.

Råd til leger 

 • Pasienter som bruker Amoxicillin pulver til mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med amoksicillin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
 • Som alternativ til mikstur vurder om pasienten kan ta kapsel. Kapsler kan deles og innholdet kan blandes i vann. ​Se egen nyhetssak for informasjon Antibiotika og barn: Vurder tabletter eller dråper som alternativ til mikstur - Legemiddelverket
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til veterinærer

 • Eiere av dyr som bruker Amoxicilin pulver til mikstur bør få informasjon om at de kan få utlevert utenlandske pakninger tilsvarende Amoxicillin mikstur.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 •  Apotek eller dyreeier tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.​

​Råd til apotek​​

 • ​Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Amoxicillin pulver til mikstur. 
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Amoxicillin​ ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med amoksicillin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege/veterinær dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
 • På grunn av mangel på Amoxicillin pulver til mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med amoksicillin mikstur dersom de kan skaffes.  
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Amoxicillin pulver til mikstur som inneholder amoksicillin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 
Refusjonskode: 
  • ​ICPC: -51, -90, A87, B99, K70, K71, L70, R78, R79, R81, R95, R96, T99 , U70, U71, U72
  • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, I00, I01, I09, I30, I33, I38, I40, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, M86, N10, N11, N12, N15, N30, N34, N39.0, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85, Z94
TK.nummer: 0366.
Vedtaksdato: 11.03.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.02.2023Oppdatert: 19.12.2022

Publisert: 11.03.2022

​Fant du det du lette etter?