​​​​​​​​​​​​​​​​​

I tillegg til langvarig mangel på Amoxicillin mikstur  er det meldt leveringsproblemer på ulike tablett- og kapselformuleringer med samme virkestoff. 
 
Preparat med meldt mangel der ny forsyning er forventet: 
 • 1000 mg dispergerbare tabletter, 14 stk (vnr 018896) tilgjengelig fra 03​​.03.2023 
 • 750 mg tablett, 20 stk (vnr 115285) tilgjengelig fra 27.01.2023
 • 500 mg kapsel, 100 stk (vnr 020164) tilgjengelig fra 14​​.04.2023

For førstnevnte tillater Legemiddelverket apotek å levere ut pakninger tilsvarende Amoxicillin 1000 mg dispergerbare tabletter, 14 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 

Vedtaket knyttet til Amoxicillin 1000 mg tabletter er gyldig til 01.11.2023

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 
Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

For 100-pakningen med 500 mg kapsler og 20-pakningen med 750 mg tabletter skal det finnes tilstrekkelig med varer ute hos grossist og i apotek til å kunne dekke opp for normalt forbruk​l i mangelperioden.  

Legemidler som kan brukes i stedet 

Følgende Amoxicillin-preparat er tilgjengelig: 

o 250mg, 20 tabletter (vnr 019034)
o 250mg, 30 tabletter (vnr 019299)
o 500mg, 20 tabletter (vnr 019786)
o 500mg, 30 tabletter (vnr 019968)


Råd til leger 

 • Pasienter som bruker Amoxicillin 1000 mg dispergerbare tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med amoksicillin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Amoxicillin 1000 mg dispergerbare tabletter.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg for Amoxicillin​ ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med amoksicillin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek.
  Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
 • På grunn av mangel på Amoxicillin 1000 mg dispergerbare tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med oppløselige amoksicillin-tabletter dersom de kan skaffes.  
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Amoxicillin 1000 mg dispergerbare tabletter som inneholder amoksicillin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 
Refusjonskode: 
o ICPC: -51, -90 , A87, B99, K70, K71, L70, R78, R79, R81, R95, R96, T99, U70, ​U71 og  U72  
o ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, I00, I01, I09, I30, I33, ​I38, 136, I40, J13, J14, J15, J16, J18,  J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, M86, N10, N11, N12, N15, N30, N34, N39.0, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85, Z94
TK.nummer: 0366.
Vedtaksdato: 12.01.2023

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.11.2023.Oppdatert: 05.05.2023

Publisert: 12.01.2023

​Fant du det du lette etter?