​​​​​​​​​​​​​​​​Anidulafungin inneholder virkestoffet anidulafungin og er et legemiddel mot sopp.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Accord å selge svenske/finske pakninger tilsvarende Anidulafungin, pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, 1 stk hetteglass.

Vedtaket er gyldig til 15.10.2022.

Legemiddelverket tillater i tillegg at apotek leverer ut utenlandske pakninger tilsvarende Anidulafungin, pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, 1 stk hetteglass. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.10.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd t​​il leger

 • Pasienter som bruker Anidulafungin, pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med Anidulafungin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Anidulafungin, pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Anidulafungin​ ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med anidulafungin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasien​​​ter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Anidulafungin, pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med anidulafungin, pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

​Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Anidulafungin, pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, som inneholder anidulafungin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -90
  • ICD: -90
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 09.08.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.10.2022.​​

Publisert: 09.08.2022

​Fant du det du lette etter?