​Atomoxetine inneholder virkestoffet atomoksetin og er et legemiddel mot ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) godkjent for barn ≥ 6 år, ungdom og voksne.

Leveringssituasjon

Ny forsyning av Atomoxetine 10 mg harde kapsler, 28 stk er forventet tilgjengelig fra 30.11.2021.

​Ny forsyning av Atomoxetine 25 mg harde kapsler, 28 stk er forventet tilgjengelig fra 15.01.2022.  

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater «Teva» å selge danske pakninger tilsvarende Atomoxetine 10 mg og 25 mg harde kapsler, 28 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket for Atomoxetine 10 mg harde kapsler er gyldig til 01.09.2022.

Vedtaket for Atomoxetine 25 mg harde kapsler er gyldig til 01.09.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Atomoxetine harde kapsler bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet atomoksetin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Atomoxetine harde kapsler.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Atomoxetine  ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med virkestoffet atomoksetin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Atomoxetine harde kapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med virkestoffet atomoksetin dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Atomoxetine harde kapsler som inneholder virkestoffet atomoksetin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: P81
  • ICD: F90
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 12.08.2021

Legemiddelverkets tillatelse for Atomoxetine 10 mg er gyldig til 01.09.2022.

Legemiddelverkets tillatelse for Atomoxetine 25 mg er gyldig til 01.09.2022.

 

Oppdatert: 22.06.2022

Publisert: 13.08.2021

​Fant du det du lette etter?