​​​​​​​​​Augmentin inneholder virkestoffene amoksicillin og klavulansyre, og er et antibiotikum.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater GlaxoSmithKline å selge utenlandske pakninger tilsvarende Augmentin pulver til mikstur, suspensjon, 70 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 

Vedtaket er gyldig til 01.05.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 
Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger 

 • ​Pasienter som bruker Augmentin mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffene amoksicillin og klavulansyre på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • ​Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Augmentin mikstur.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Augmentin​ ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med Augmentin mikstur. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • ​Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
 • På grunn av mangel på Augmentin mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med virkestoffene amoksicillin og klavulansyre dersom de kan skaffes.  
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Augmentin mikstur som inneholder amoksicillin og klavulansyre kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 
 • Refusjonskode: 
   • ​ICPC: -51, -90, A87, B99, K70, K71, L70, R78, R79, R81, R95, R96, T99, U70, U71, U72
   • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, I00, I01, I30, I33, I38, I40, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, M86, N10, N11, N12, N15, N30, N34, N39.0, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85, Z94
 • ​TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 01.11.2022
Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.05.2023.

Oppdatert: 26.01.2023

Publisert: 01.11.2022

​Fant du det du lette etter?