​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Augmentin inneholder virkestoffet amoksicillintrihydrat/kaliumklavulanat og er et antibiotikum.  

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Augmentin pulver til mikstur, 70 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 

Vedtaket er gyldig til 15.08.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger 

 • Pasienter som bruker Augmentin pulver til mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med amoksicillintrihydrat/kaliumklavulanat på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Augmentin pulver til mikstur.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Augmentin ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med amoksicillintrihydrat/kaliumklavulanat. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
 • På grunn av mangel på Augmentin pulver til mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med amoksicillintrihydrat/kaliumklavulanat pulver til mikstur dersom det kan skaffes.  
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Augmentin pulver til mikstur som inneholder amoksicillintrihydrat/kaliumklavulanat kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -51, -90, A87, B99, K70, K71, L70, R78, R79, R81, R95, R96, T99, U70, U71, U72
  • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, I00, I01, I30, I33, I38, I40, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, M86, N10, N11, N12, N15, N30, N34, N39.0, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85, Z94
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 13.05.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.08.2022

Publisert: 13.05.2022

​Fant du det du lette etter?