​​​​​​​​​​​​​Azitromax inneholder virkestoffet azitromycin og er et makrolidantibiotikum. 

Legemidler som kan brukes i stedet ​

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninge​​r tilsvarende Azitromax pulver til mikstur 40 mg/ml, 15 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 

Vedtaket er gyldig til 15.02.2023. 

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. 

Råd til leger ​

 • Pasienter som bruker Azitromax pulver til mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet azitromycin på apoteket. ​
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek 

 • ​Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes. 
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Azitromax pulver til mikstur. 
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Azitromax​ ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med virkestoffet azitromycin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette. 
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling. 

Råd til pasienter 

 • ​Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Azitromax pulver til mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med azitromycin pulver til mikstur dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. 

Refusjon 

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Azitromax pulver til mikstur 40 mg/ml som inneholder virkestoffet azitromycin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro. 

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 

Refusjonskode: 

 • ICPC: -51, -90, A87, B99, R78, R79, R81, R95, R96, T99 
 • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85, Z94 
  • TK.nummer: 0366. 
  • Vedtaksdato: 07.11.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.02.2023. 
                              ​

Publisert: 07.11.2022

​Fant du det du lette etter?