​Bonviva inneholder virkestoffet ibandronat og er et legemiddel mot osteoporose.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Bonviva   
3 mg/ferdigfylt sprøyte, injeksjonsvæske, 1 x 3 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.06.2022

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Bonviva injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med ibandronat på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Bonviva injeksjonsvæske.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Bonviva ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med ibandronat. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Bonviva injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med ibandronat injeksjonsvæske dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Bonviva injeksjonsvæske som inneholder ibandronat kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.
Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: L95
  • ICD: M80
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 23.09.2021

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.06.2022

Oppdatert: 10.01.2022

Publisert: 23.09.2021

​Fant du det du lette etter?