​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Buscopan er et legemiddel som brukes i behandling av spasmer og motilitetsforstyrrelser i mage-tarmkanalen, spasmer og dyskinesier i galleveiene, spasmer i urinveiene og krampetilstander i de kvinnelige genitalia.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek til å selge utenlandske pakninger tilsvarende Buscopan injeksjon 5x1 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.07.2022

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Buscopan injeksjon bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med butylskopolaminbromid ​på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.​

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Buscopan injeksjon.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg Buscopan injeksjon ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med butylskopolaminbromid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinen skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Buscopan injeksjon kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med butylskopolaminbromid injeksjoner dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Buscopan injeksjon kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -90
  • ICD: -90
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 19.04.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.07.2022​​


​​​


Oppdatert: 20.04.2022

Publisert: 19.04.2022

​Fant du det du lette etter?