​​​​​​​​​​​​​​Calcium-Sandoz inneholder kalsium og brukes til forebygging og behandling av kalsiummangel.  


 

Legemidler som​​ kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Calcium-Sandoz brusetabletter​. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

 
Vedtaket er gyldig til 15.08.2022.

 
Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

 
Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

 

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Calcium-Sandoz brusetabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med kalsium på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

​​Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Calcium-Sandoz brusetabletter. 
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Calcium-Sandoz ​ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med kalsium. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.
 • De utenlandske pakningene med Calcium-Sandoz kan ikke stå ute i selvvalget.​

 

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Calcium-Sandoz brusetabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med kalsium brusetabletter dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.​​

Refusjon

Helfo tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Calcium-Sandoz brusetabletter kan utleveres på blå resept når kunden fremviser et gyldig vedtak fra Helfo​ om individuell stønad for dette preparatet. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.​

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.08.2022.​


 

Oppdatert: 30.03.2022

Publisert: 19.11.2021

​Fant du det du lette etter?