​​​​​​​​​​​​​​​Calcium-Sandoz inneholder kalsium og brukes til forebygging og behandling av kalsiummangel. 

Legemidler som​​ kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Calcium-Sandoz brusetabletter​. Tillatelsen gjelder også for utlevering av 2 x 20 stk brusetabletter.Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.02.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger
 • Pasienter som bruker Calcium-Sandoz brusetabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med kalsium på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

​​Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Med hensyn til pasientsikkerhet oppfordres apotek til anbrudd av større pakning ved resept.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Calcium-Sandoz brusetablette​r. 
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Calcium-Sandoz ​ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med kalsium. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.
 • De utenlandske pakningene med Calcium-Sandoz kan ikke stå ute i selvvalget.​
Råd til pasienter
 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Calcium-Sandoz brusetabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med kalsium brusetabletter dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.​​

Refusjon

Helfo tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Calcium-Sandoz brusetabletter kan utleveres på blå resept når kunden fremviser et gyldig vedtak fra Helfo​ om individuell stønad for dette preparatet. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.02.2023.​​

Oppdatert: 22.10.2022

Publisert: 19.11.2021

​Fant du det du lette etter?