​​​​​​​​​Caprelsa inneholder virkestoffet vandetanib og er et legemiddel for behandling av pasienter med medullær tyreoideakreft.

​​Råd til leger ​​

  • Helsepersonell oppford​res til å vurdere andre behandlingsalternativer dersom Caprelsa ikke er tilgjengelig.   
Sanofi-Aventis har​​ sendt ut et "Informasjonsbrev"​​​​ som orienter om mangelsituasjonen og som skisserer alternative doseringsregimer. 

​​Råd til apotek ​​​

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Kontakt lege dersom Caprelsa 100 mg eller 300 mg ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

  • ​Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept. 

​​​

Publisert: 21.07.2022

​Fant du det du lette etter?