​​​​​​​​​​​Caprelsa inneholder virkestoffet vandetanib og er et legemiddel for behandling av pasienter med medullær tyreoideakreft.

Legemidler som kan ​brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Genzyme å selge finske/svenske pakninger tilsvarende Caprelsa ​tabletter 30 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.03.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.​

​​Råd til leger ​​

 • Pasienter som bruker Caprelsa tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med vandetanib på apoteket. 
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.  
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.  

​​Råd til apotek ​​​

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes. 
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Caprelsa tabletter 
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Caprelsa ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med vandetanib. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette. 
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling. 

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.   
 • På grunn av mangel på Caprelsa tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med vandetanib dersom de kan skaffes.   
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. 
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept. 


Oppdatert: 28.01.2023

Publisert: 21.07.2022

​Fant du det du lette etter?