​​​​​​​​​​​​Carexarit inneholder virkestoffet klonidin og er et legemiddel mot menopausale hetetokter, men brukes også til migreneprofylakse.

Legemidler som kan brukes i stedet 

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut pakninger uten norsk markedsføringstillatelse svarende til Carexarit 25 mikrogram tabletter, 112 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 

Vedtaket er gyldig til 01.03.2023
Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 
Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger 

 • Pasienter som har fått resept på Carexarit tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med klonidin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning tilsvarende Carexarit (klonidin) tabletter. 
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Carexarit ​ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med klonidin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
 • På grunn av mangel på Carexarit tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med klonidin tabletter dersom de kan skaffes.  
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Tilleggsinformasjon 

Helfo tillater at utenlandske pakni​​nger som inneholder klonidin kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Carexarit tabletter. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.03.2023 ​Publisert: 09.03.2022

​Fant du det du lette etter?