​​​​​​​​​​​​​​​​​Carexarit inneholder virkestoffet klonidin og er et legemiddel mot menopausale hetetokter, men brukes også til migreneprofylakse.

Legemidler som kan brukes i stedet 

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut virkestoffet klonidin 25 mikrogram tabletter uten norsk markedsføringstillatelse. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 
Vedtaket er gyldig til 01.12.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak. 
Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

For mer informasjon om suspensjon, se nyhetssak Legemidler suspenderes - Legemiddelverket.

Råd til leger 

 • Pasienter som har fått resept på Carexarit tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med klonidin på apoteket.
 • Vi anbefaler at legen forskriver på virkestoff (klonidin tablett 25 mikrogram).
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med virkestoffet klonidin 25 mikrogram tabletter. 
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Carexarit​​​ ​ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med klonidin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
 • På grunn av suspensjon av markedsføringstillatelse for Carexarit kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med klonidin tabletter dersom de kan skaffes.  
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Tilleggsinformasjon 

Helfo tillater at utenlandske pakni​​nger som inneholder klonidin kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Carexarit tabletter. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.12.2023. ​Oppdatert: 23.12.2022

Publisert: 09.03.2022

​Fant du det du lette etter?