Centyl mite med kaliumklorid inneholder virkestoffene bendroflumetiazid og kaliumklorid og er et legemiddel som brukes ved hypertensjon, ødemer, diabetes, insipidus og ved profylaktisk behandling av pasienter med idiopatiske residiverende kalsiumholdige nyre-/ureterstener.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Centyl mite med kaliumklorid tabletter 100 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.10.2021.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Centyl mite med kaliumklorid tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med bendroflumetiazid og kaliumklorid på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Centyl mite med kaliumklorid tabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Centyl mite med kaliumklorid ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med bendroflumetiazid, kaliumklorid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Centyl mite med kaliumklorid tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med bendroflumetiazid og kaliumklorid tabletter dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Centyl mite med kaliumklorid, som inneholder bendroflumetiazid og kaliumklorid kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

Refusjonskode: 

 • ICPC: D97, K07, K77, K82, K86, K87, T99, U95, U99
 • ICD: E23.2, I10, I11, I12, I13, I15, I27, I50, K70, K72, K74, N18, N20, N21, N25, R60
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 26.11.2020

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.10.2021

Oppdatert: 22.12.2020

Publisert: 09.12.2020

​Fant du det du lette etter?