​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cilox øyesalve inneholder virkestoffet ciprofloksacinhydroklorid. Dette legemidlet brukes i behandling av keratitt forårsaket av ciprofloksacinfølsomme bakterier resistent mot annen behandling.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Cilox øyesalve 3 mg/g, 3,5 g tube. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til l​eger

 • Pasienter som bruker Cilox øyesalve bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med ciprofloksacinhydroklorid på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

​Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Cilox øyesalve.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Cilox ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med ciprofloksacinhydroklorid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

​Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Cilox øyesalve kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med ciprofloksacinhydroklorid dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Legemiddelverkets tillatelse er​ gyldig til 01.09.2023.​


Oppdatert: 10.07.2023

Publisert: 20.12.2022

​Fant du det du lette etter?