​​​​​​​​​​​​​​​​Cortison 25 mg tabletter inneholder virkestoffet kortisonacetat og er et legemiddel med antiinflammatorisk og immunsuppressiv effekt. 

Legemidler som kan brukes i stedet 

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut pakninger tilsvarende Cortison 25 mg tabletter, 100 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 

Vedtaket er gyldig til 15.10.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger 

 • Pasienter som bruker Cortison 25 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med kortisonacetat på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Cortison 25 mg tabletter
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Cortison​ ved utlevering av utenlandsk pakning.  
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med kortisonacetat. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
 • På grunn av mangel på Cortison 25 mg tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med kortisonacetat tabletter dersom de kan skaffes.  
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Cortison 25 mg tabletter som inneholder kortisonacetat kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 
Refusjonskode:
o ICPC: -50, -51, A87, B99, D94, D97, F73, F73, L88, L99, R95, R96, R99, S86, S87, ​S88, S89, S91, S99, T99 og U88
o ICD: -30, -50, D86, E23, E25, E27, E84, E89.6, H20, H30, J43, J44, J45, J84, K50, K51, K70, K72, K74, L20, L21, L22, L23, L24, L40, M05, M06, M07, M08, M13.0, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M45, M46.1, M46.8, M94.1, N00, N01, N03, N04, N05 og Z94
TK.nummer: 0366.
Vedtaksdato: 29.06.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.10.2023.Oppdatert: 08.05.2023

Publisert: 29.06.2022

​Fant du det du lette etter?