​​​Digoksin brukes til å behandle hjertesvikt og ved ulike former for forstyrrelser av hjerterytmen.


Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut Lanoxin 250 mikrogram fra Aspen Pharma. Vedtaket for er gyldig til 01.12.2021.

Det er ekstra viktig at både pasienter, apotek og leger er spesielt oppmerksom på bytte mellom ulike digoksinmedisiner slik at det ikke blir tatt dobbel dose.


Råd til leger

 • Pasienter som bruker Digoxin 250 mikrogram tabletter "Takeda" bør få informasjon om at de kan få Lanoxin 250 mikrogram tabletter fra Aspen Pharma, selv om det ikke står på byttelisten.
 • Pasientene bør følges ekstra tett opp og kalles inn til serumkontroll én uke etter hver gang de bytter digoksinmedisin.
 • Dersom Lanoxin ikke lar seg skaffe må pasienten få andre medisiner eller behandling.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Apotek kan bytte til Lanoxin 250 mikrogram tabletter fra Aspen Pharma, uten å kontakte rekvirent.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får Lanoxin 250 mikrogram tabletter. På grunn av mangelsituasjonen anses disse som byttbart.
 • Ved bytte av digoksinmedisin må pasienten ta kontakt med legen sin innen en uke for avtale av kontroll.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i Lanoxin. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Lanoxin 250 mikrogram tabletter ikke kan skaffes. 

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Digoxin 250 mikrogram tabletter "Takeda" kan du bli tilbudt Lanoxin 250 mikrogram tabletter fra Aspen Pharma.
 • Det er ekstra viktig at du er nøye med å ikke ta dobbel dose ved bytte mellom digoksinmedisiner.
 • Ved bytte av digoksinmedisin må du ta kontakt med legen din innen en uke for å avtale kontroll.

 

Oppdatert: 28.09.2021

Publisert: 11.01.2021

​Fant du det du lette etter?