​Diprotit inneholder virkestoffet betametason og er et legemiddel mot øregangseksem.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Evolan Pharma å selge svenske pakninger tilsvarende Diprotit øredråper 30 x 0,2 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 31.01.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Diprotit øredråper bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med betametason på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Diprotit øredråper.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Diprotit ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med betametason. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Diprotit øredråper kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med betametason øredråper dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

  Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 31.01.2022.

Publisert: 19.01.2021

​Fant du det du lette etter?