​​​​​​​​​​Doxylin inneholder virkestoffet doksysyklin og er et tetrasyklin mot ulike infeksjoner forårsaket av tetrasyklinfølsomme aerobe og anaerobe grampositive og gramnegative mikroorganismer, chlamydia, mycoplasma, spiroketer, rickettsier og Actinomyces.  ​

Leveringssituasjon 

Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra:

 • Doxylin 100 mg tablett, 10 stk blisterpakning: 20.03.2023.
 • Doxylin 100 mg tablett, 15 stk blisterpakning: 15.05.2023.
 • Doxylin 100 mg tablett, 20 stk blisterpakning: 15.05.2023.
 • Doxylin 100 mg tablett, 30 stk blisterpakning: 20.03.2023.

Det er ikke meldt mangel på tilsvarende legemiddel, Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter​.

Legemidler som kan brukes i stedet  

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Doxylin tabletter 10 stk, 15 stk, 20 stk og 30 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.  

Vedtaket er gyldig til 15.06.2023. 

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.  

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. 

Råd​​​ til leger  

 • Pasienter som bruker Doxylin tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med doksysyklin på apoteket. 
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.  
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.  
 • Ikke skriv ut større pakning enn det pasienten trenger (apotek kan gjøre anbrudd dersom det er mangel på mindre pakninger).  

Råd til​​​​​ apotek 

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes. 
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Doxylin tabletter. 
 • Det er viktig at apotek foretar anbrudd der dosering og varighet ikke samsvarer med tilgjengelig pakningsstørrelse.  
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Doxylin​ ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med doksysyklin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette. 
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling. 

Råd til p​asienter 

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.   
 • På grunn av mangel på Doxylin tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med doksysyklin tabletter dersom de kan skaffes.   
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. 
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept. 

Refu​​​sjon 

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Doxylin tabletter som inneholder doksysyklin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro. ​​

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:  

 • Refusjonskode:  ​
  • ICPC: -51, -90, A78, A87, B99, L70, R78, R79, R81, R95, R96, T99 
  • ​ICD: -90, A69.2, D80, D81, D82, D83, D84, E84, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, M86, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85, Z94 
 • TK.nummer: 0366. 
 • Vedtaksdato: 08.02.2023 

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.06.2023. 

Oppdatert: 16.03.2023

Publisert: 09.02.2023

​Fant du det du lette etter?