​Egazil inneholder virkestoffet hyoscyaminsulfat og er et legemiddel mot hypersekresjon, colon irritabile, blæretenesmer og galleveisdyskinesier.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut  alternative pakninger tilsvarende Egazil 0,2 mg depottabletter, 100 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen er svært begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.05.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Egazil depottabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med hyoscyaminsulfat på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Det er svært begrenset tilgang til utenlandske pakninger tilsvarende Egazil 0,2 mg depottabletter.
 • Hyoscyaminsulfat med andre styrker kan skaffes på godkjenningsfritak, men leveringstid kan være lang. Derfor bør annen behandling vurderes.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Egazil depottabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Egazil ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med hyoscyaminsulfat. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Egazil depottabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med hyoscyaminsulfat depottabletter dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Oppdatert: 12.04.2022

Publisert: 17.09.2021

​Fant du det du lette etter?