​Elidel inneholder virkestoffet pimecrolimus og er et legemiddel mot atopisk eksem når behandling med topikale kortikosteroider er frarådet eller ikke er mulig. 

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Elidel krem 10 mg/g, 30 g. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 

Vedtaket er gyldig til 15.01.2022

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger 

 • Pasienter som bruker Elidel krem bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med pimecrolimus på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Elidel krem.

 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Elidel krem ved utlevering av utenlandsk pakning. 

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med pimecrolimus. Dette  kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  

 • På grunn av mangel på Elidel krem kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med pimecrolimus krem dersom de kan skaffes.  

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.01.2022.
 

Oppdatert: 30.11.2021

Publisert: 21.05.2021

​Fant du det du lette etter?