​​​​​​​Estradot inneholder virkestoffet østradiol og brukes som hormonsubstitusjon etter overgangsalder og til forebygging av benskjørhet.​

Leveringssitua​sjon

Det er mangel på følgende Estradot:

 • Estradot 25 mikrogram/24 timer depotplaster 24 stk.
 • ​Estradot 37,5 mikrogram/24 timer depotplaster 24 stk.
 • Estradot 50 mikrogram/24 timer depotplaster 24 stk.
 • Estradot 75 mikrogram/24 timer depotplaster 24 stk.
 • Estradot 100 mikrogram/24 timer depotplaster 24 stk.

Alle styrkene skal være tilgjengelige igjen fra 12.05.2023.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Estradot depotplaster 8 stk og 24 stk.​ Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

For Estradot 25 mikrogram/24timer er vedtaket gyldig til 01.09.2023. 

For Estradot 37,5 mikrogram/24timer er vedtaket gyldig til 01.09.2023.

For Estradot 50 mikrogram/24timer er vedtaket gyldig til 01.09.2023.

For Estradot 75 mikrogram/24timer er vedtaket gyldig til 01.09.2023.

For Estradot 100 mikrogram/24 timer er vedtaket gyldig til 01.08.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til l​eger

 • Pasienter som bruker Estradot depotplaster bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med østradiol på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

​Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Estradot depotplaster.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Estradot​ ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med østradiol. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

​Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Estradot depotplaster kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med østradiol depotplaster dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

​​​Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Estradot depotplaster som inneholder østradiol kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: A87, A90, T99
  • ICD: E23, E28.3, E89.3, E89.4, Q96​
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 12.10.2022

For Estradot 25 mikrogram/24timer er Legemiddelverkets tillatelse gyldig til​ 01.09.2023.

For Estradot 37,5 mikrogram/24timer er Legemiddelverkets tillatelse gyldig til​ 01.09.2023.

For Estradot 50 mikrogram/24timer er Legemiddelverkets tillatelse gyldig til 01.09.2023.​

For Estradot 75 mikrogram/24timer er Legemiddelverkets tillatelse gyldig til ​01.09.2023.

For Estradot 100 mikrogram/24 timer er Legemiddelverkets tillatelse gyldig til ​01.08.2023.

Oppdatert: 31.05.2023

Publisert: 12.10.2022

​Fant du det du lette etter?