Florinef inneholder virkestoffet fludrokortison og er et legemiddel mot Addisons sykdom og kongenital binyrebarkhyperplasi.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Florinef tabletter 100 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.08.2021

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. For råd til veterinær/dyreeier se egen nyhetssak.

Det er svært begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Følg derfor disse rådene fra spesialister på området:

 • Spar på tilgjengelig medisin ved å senke dosen. Bruker du 1 tablett á 0,1 mg daglig kan man redusere til en halv tablett og som kompensasjon øke inntaket av salt.
 • Går man helt tom for Florinef må saltinntaket økes enda mer. Samtidig kan man, om man føler seg kvalm og svimmel, øke inntaket av kortison, f.eks ved å introdusere en ekstra dose Cortison á 12,5 mg (gjelder både Cortison- og Plenadrenbrukere).
 • Om tiltakene over ikke virker og man føler seg dårlig, kontakt din behandlende lege for råd og eventuell undersøkelse.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Florinef tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med fludrokortison på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. Se over for råd fra spesialister .

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Florinef tabletter
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Florinef ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med fludrokortison. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling. Se i tillegg råd fra spesialister lenger opp i nyhetssaken.
 • For råd til veterinær/dyreeier se egen nyhetssak.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Florinef tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med fludrokortison tabletter dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.
 • Se i tillegg råd fra spesialister lenger opp i nyhetssaken.
 • For råd til dyreeier se egen nyhetssak.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Florinef som inneholder fludrokortison kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: T99
  • ICD: E27.1, E89.6
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 21.05.2021

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.08.2021

Oppdatert: 07.06.2021

Publisert: 31.05.2021

​Fant du det du lette etter?