​​​Florinef inneholder virkestoffet fludrokortison. Det brukes også til dyr som behandling mot Addisons sykdom. Som tiltak for å sikre tilstrekkelig tilgang på Florinef til humant bruk, er det innført rasjonering fra og med 31. mai 2021 til forsyningssituasjonen vurderes som stabil. Det innebærer at veterinærer har begrensede muligheter til å forskrive Florinef til bruk på dyr. Legemiddelverket oppfordrer derfor veterinærer til å bytte behandling fra Florinef til Zycortal.

Legemidler som kan brukes i stedet

Det finnes et markedsført veterinærpreparat til behandling av Addisons sykdom hos hund. Zycortal er en depotinjeksjonsvæske og inneholder virkestoffet desoksykortonpivalat 25 mg. Preparatet markedsføres av Dechra. 

Som ledd i den pågående rasjoneringen på Florinef kan veterinærer kun forskrive Florinef til dyr i de tilfeller der det har vært forsøkt behandling med Zycortal uten at dyret har respondert/fungert tilfredsstillende på dette preparatet.

Råd til veterinærer

  • Veterinærer oppfordres til å igangsette behandlingen med Zycortal til nye pasienter, og bytte til Zycortal for pasienter som allerede bruker Florinef.
  • Eiere av dyr som bruker Florinef må få informasjon dersom behandlingen byttes.
  • Praktisk informasjon om dosering av Zycortal finnes i preparatomtalen. Ved behov kan Dechra kontaktes direkte for ytterligere informasjon og råd om behandlingsbytte.

Råd til apotek

  • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen av dyret ikke avbrytes.
  • Florinef skal i utgangspunktet ikke utleveres til bruk på dyr så lenge det er rasjonering. Kontakt forskrivende veterinær dersom noe er uklart.

Råd til dyreeiere

  • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om behandlingen av dyret.

Publisert: 07.06.2021

​Fant du det du lette etter?