​​​​​​​​Ibux inneholder virkestoffet ibuprofen og er et ikke-steorid antiinflammatorisk legemiddel. ​

Leveringssituasjon ​

Ny forsyning av Ibux 20 mg/ml mikstur er forventet tilgjengelig fra 28.07.2023.​​

Legemidler som kan br​​​ukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Ibux mikstur 100 ml og 120 ml​. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til le​ger

 • Pasienter som bruker Ibux mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med ibuprofen på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • ​Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apo​tek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Ibux mikstur​.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Ibux​ ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med ibuprofen. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.
 • De utenlandske pakningene tilsvarende Ibux bør ikke stå ute i selvvalget. ​

Råd til p​​asienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Ibux mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med ibuprofen mikstur​ dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Oppdatert: 04.09.2023

Publisert: 14.03.2023

​Fant du det du lette etter?