​​​Imdur inneholder virkestoffet isosorbidmononitrat og er et legemiddel som brukes i profylaktisk behandling e av angina pectoris.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut svenske pakninger tilsvarende Imdur depottabletter 30 mg. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.06.2021.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Imdur depottabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med isosorbidmononitrat på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Imdur depottablett.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Imdur ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med isosorbidmononitrat. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Imdur depottabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med isosorbidmononitrat depottabletter dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Imdur 30 mg som inneholder isosorbidmononitrat kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: K74
  • ICD: I20
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 18.01.2021

  Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.06.2021.

Oppdatert: 30.07.2021

Publisert: 21.01.2021

​Fant du det du lette etter?