​Instanyl inneholder virkestoffet fentanyl og er et legemiddel mot gjennombruddssmerter hos kreftpasienter.

Leveringssituasjon

Nye forsyninger av Instanyl er forventet tilgjengelig:

50 mikrogram/dose, 6x1 dose fra 15.06.2022

50 mikrogram/dose, 10 doser fra 21.02.2022

100 mikrogram/dose, 6x1 dose fra 15.06.2022

100 mikrogram/dose, 20 doser fra 21.03.2022

100 mikrogram/dose, 40 doser fra 21.03.2022

200 mikrogram/dose, 6x1 dose fra 15.06.2022

200 mikrogram/dose, 10 doser fra 21.03.2022

200 mikrogram/dose, 20 doser fra 21.03.2022

 

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket råder pasienter til å oppsøke lege for å diskutere alternativ behandling.

Råd til leger

  • Det er svært begrenset tilgang på Instanyl-preparater i Norge. Alternativ behandling må derfor forskrives dersom preparatet ikke er å skaffe.

Råd til apotek

  • Be pasienter om å rådføre seg med lege om alternativ behandling.

Råd til pasienter

  • Det er mangel på flere Instanyl-preparater i Norge
  • Rådfør deg derfor med lege om alternativ behandling dersom apoteket er utsolgt.

Oppdatert: 25.02.2022

Publisert: 18.06.2021

​Fant du det du lette etter?