​​​​​​​​​​​​​​​​Kloramfenikol øyedråper inneholder virkestoffet kloramfenikol og er et legemiddel til behandling av smittsomme øyesykdommer, som for eksempel øyekatarr.

Leveringssituasjon

Ny forsyning er forventet tilgjengelig:  ​
Kloramfenikol Takeda øyedråper, 5 mg/ml, 10 ml, v​arenummer 449033, fra 15.09.2022 (opprinnelig 01.08.2022). 
Kloramfenikol Takeda øyesalve, 10mg/g, 5 g, varenummer 059295, fra 11.07.2022 (opprinnelig 05.07.2022).   
Kloramfenikol Santen øyedråper, 5 mg/ml, 10 ml, varenummer 467463, fra 29.07.2022

​Legemidler som kan brukes

Det finnes byttbare alternativer til Kloramfenikol øyesalve «Takeda».
Disse er på byttelisten:
 • Kloramfenikol Aurora Medical, øyesalve, 10 mg/g, 4 g, varenummer 583092
 • Kloramfenikol Santen øyesalve, 10 mg/g, 4,3 g, varenummer 544275
Byttelisten er en oversikt over likeverdige legemidler som til enhver tid kan byttes uten at pasient eller apotek må kontakte lege for ny resept.

Det finnes alternativer til Kloramfenikol øyedråper «Takeda» også, men disse er ikke på byttelisten. Pasienten må derfor kontakte lege for å få ny resept.   

 • Kloramfenikol Aurora Medical øyesalve, 10mg/g, 4 g, varenummer 583092
 • Kloramfenikol Minims Bausch Health øyedråper, 5 mg/ml, 20x0,5 ml, varenummer 591289
 • Kloramfenikol Santen øyedråper, 5mg/ml, 30 x 0,25 ml, varenummer 549654
 • Kloramfenikol Santen øyesalve, 10mg/g, 4,3 g, varenummer 544275
 • Fucithalmic Amdipharm øyedråper, 1 %, 5 g, varenummer 515608

Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningssituasjonen kan endres. 

Råd til leger 

 • Lege må vurdere om pasienten kan bruke alternativene til øyedråper som er listet opp over. 
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et av alternativene som ikke står på byttelisten. 
 • Alternative legemiddel er ikke nødvendigvis tilgjengelig på alle apotek. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes eller igangsettes for sent.
 • Kontakt lege dersom alternative pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd om alternativer og  ny resept.


​​

Oppdatert: 15.07.2022

Publisert: 09.06.2022

​Fant du det du lette etter?