​Kull mikstur, suspensjon inneholder virkestoffet aktivt kull og brukes som førstehjelp ved forgiftning.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Kull mikstur, suspensjon, 100 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen er begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.10.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

 

Giftinformasjonen kan kontaktes på tlf. 22 59 13 00 for veiledning om indikasjon, dosering og administrering av medisinsk kull ved forgiftninger.

 

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Kull mikstur, suspensjon bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med aktivt kull på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Tilgangen til alternativer er begrenset. Vurder annen behandling.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp og informasjon.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Kull mikstur, suspensjon.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Kull mikstur, suspensjon ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med aktivt kull. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Kull mikstur, suspensjon kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med aktivt kull mikstur, suspensjon dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Oppdatert: 23.06.2022

Publisert: 03.05.2022

​Fant du det du lette etter?