​Lixiana inneholder virkestoffet (edoksaban) og er et antitrombotisk legemiddel som brukes til behandling av dyp venetrombose og lungeemboli, og som forebyggende mot slag.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Lixiana 15 mg filmdrasjerte tabletter, 10 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.05.2021.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Lixiana 15 mg filmdrasjerte tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med edoksaban tabletter på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Lixiana 15 mg tabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Lixiana ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med edoksaban tabletter. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Lixiana 15 mg filmdrasjerte tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med edoksaban tabletter dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Lixiana 15 mg filmdrasjerte tabletter som inneholder edoksaban kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: K78, K93 og K94
  • ICD: I26, I48, I80 og I82
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 13.01.2021

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.05.2021.

 

Publisert: 13.01.2021

​Fant du det du lette etter?