​Lomudal inneholder virkestoffet natriumkromoglikat og er et legemiddel mot allergisk konjunktivitt, sesongbundet og helårlig.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Sanofi-aventis å selge svenske pakninger tilsvarende Lomudal øyedråper 60 x 0,35 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.07.2021.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Lomudal øyedråper bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med natriumkromoglikat på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Lomudal øyedråper.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Lomudal ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med natriumkromoglikat. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Lomudal øyedråper kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med natriumkromoglikat øyedråper dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Lomudal 40 mg/ml
60 x 0,35 ml som inneholder natriumkromoglikat kan utleveres på blå resept.
Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: F71
  • ICD: H10.1
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 08.02.2021

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.07.2021.

Oppdatert: 31.05.2021

Publisert: 09.02.2021

​Fant du det du lette etter?