​​​​Lyrica inneholder virkestoffet pregabalin og er et legemiddel som blant annet brukes mot nevropatiske smerter og epilepsi.

Leveringssituasjon

Ny forsyning av 

 • Lyrica 25 mg kapsler, 56 stk er forventet tilgjengelig fra 15.09.2021
 • Lyrica 75 mg kapsler, 14 stk er forventet tilgjengelig fra 06.12.2021
 • Lyrica 75 mg kapsler, 100 stk er forventet tilgjengelig fra 25.10.2021
 • Lyrica 150 mg kapsler, 100 stk ventes mangel fra 13.12.2021 og er forventet tilgjengelig fra 24.01.2022
 • Lyrica 20 mg/ml mikstur er forventet tilgjengelig fra 13.09.2021

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere utenlandske pakninger fra

 • EU/EØS tilsvarende Lyrica kapsler 25 mg, 56 stk
 • EU/EØS tilsvarende Lyrica kapsler 75 mg, 100 stk
 • EU/EØS tilsvarende Lyrica mikstur 20 mg/ml, 473 ml

Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.11.2021 for mikstur

Vedtaket er gyldig til 01.11.2021 for 25 mg kapsler

Vedtaket er gyldig til 01.12.2021 for 75 mg kapsler

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Lyrica 25 mg kapsler, Lyrica 75 mg kapsler eller Lyrca 20 mg/ml mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med pregabalin på apoteket.
 • Pasienter som får forskrevet Lyrica mot epilepsi bør rådes til å være oppmerksomme på endring i anfall dersom de får utlevert utenlandsk pakning på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Lyrica kapsler eller mikstur.
 • Pasienter som får forskrevet Lyrica mot epilepsi bør rådes til å være oppmerksomme på endring i anfall dersom de får utlevert utenlandsk pakning på apoteket. Legekontakt bør anbefales ved endring i anfall.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Lyrica ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med pregabalin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Lyrica kapsler og mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med pregabalin dersom de kan skaffes.
 • Dersom du får forskrevet Lyrica mot epilepsi så bør du være oppmerksom ved bytte til utenlandsk pakning. Ta kontakt med legen din ved endring i anfall.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Lyrica kapsler eller Lyrica mikstur som inneholder pregabalin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -90, N88
  • ICD: -90, G40
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 17.03.2021

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.11.2021 for mikstur

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.11.2021 for 25 mg kapsler

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.12.2021 for 75 mg kapsler

For resepter på §3 med vedtak fra Helfo:

Helfo tillater at utenlandske pakninger tilsvarende til Lyrica 20 mg/ml mikstur, Lyrica 25 mg kapsler eller Lyrica 75 mg kapsler kan utleveres på blå resept når kunden fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for disse preparatene.

Oppdatert: 13.12.2021

Publisert: 24.03.2021

​Fant du det du lette etter?