​Lyrica inneholder virkestoffet pregabalin og er et legemiddel mot perifer og sentral nevropatisk smerte hos voksne, og tilleggsbehandling ved epilepsi hos voksne med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering. Det brukes også mot generalisert angstlidelse (GAD) hos voksne. 

Levering​ssituasjon

Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra:

 • Lyrica 25 mg kapsler: 15.03.2023
 • Lyrica 75 mg kapsler: 17.03.2023

Legemidler som kan brukes i stedet  

For Lyrica 25 mg kapsler:

 • Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Lyrica 25 mg kapsler. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.
 • Vær oppmerksom på at dette gjelder kun pasienter med andre indikasjoner enn epilepsi.
 • Vedtaket er gyldig til 15.04.2023.
 • Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.
 • Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.
 • For andre indikasjoner enn epilepsi, se «Råd til leger» for mer informasjon.

For Lyrica 75 mg kapsler:

 • Lyrica 75 mg 14 stk er tilgjengelig, men tilgangen på disse pakningene kan være begrenset. 
 • Det finnes andre styrker og mikstur av Lyrica tilgjengelig. Ved slike tilfeller må pasienter som har resept på Lyrica 75 mg kapsler ta kontakt med legen for å få ny resept med dosering tilpasset, alternativt et uregistrert preparat via ordningen med godkjenningsfritak.  
 • Se «Råd til leger» for mer informasjon. 

Vær oppmerksom på at Lyrica har begrenset bytte ved epilepsi.  

Råd til leger  

For pasienter med epilepsi

 • Siden Lyrica har begrenset bytte ved epilepsi, må legen godkjenne eventuelt bytte til utenlandske pakninger med pregabalin.
 • Vurder bruk av ikke-markedsførte legemidler med pregabalin i kapselform (må forskrives via ordningen med godkjenningsfritak). 
 • ​Vurder bruk av pregabalin i annen formulering eller styrke.
 • Vurder eventuelt annen behandling dersom dette er mulig. 

For pasienter med andre indikasjoner enn epilepsi

 • Pasienter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med pregabalin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et legemiddel med et annet virkestoff.​

Råd til ap​​otek 

 • For pasie​nter med epilepsi:
 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes. 
 • Ved bytte til andre produkter med pregabalin må legen kontaktes for ny resept. 

For pasienter med andre indikasjoner enn epilepsi

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes. 
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Lyrica 25 mg kapsler.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Lyrica 25 mg kapsler ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.​

Råd til pasienter 

For pasienter med epilepsi:

Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.   

Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept. 

For pasienter med andre indikasjoner enn epilepsi:

På grunn av mangel på Lyrica 25 mg kapsler  kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med pregabalin kapsler dersom de kan skaffes. 

Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.​

Refu​​sjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Lyrica 25 mg kapsler inneholder pregabalin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Vær oppmerksom på at utlevering av utenlandske pakninger fra apotek gjelder kun pasienter med andre øvrige godkjente indikasjoner enn epilepsi.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -90
  • ICD: -90
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 02.03.2023.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.04.2023.​

Oppdatert: 09.03.2023

Publisert: 13.01.2023

​Fant du det du lette etter?