​​​​​Lyrica inneholder virkestoffet pregabalin og er et legemiddel mot perifer og sentral nevropatisk smerte hos voksne, og tilleggsbehandling ved epilepsi hos voksne med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering. Det brukes også mot generalisert angstlidelse (GAD) hos voksne. 

Legemidler som kan brukes i stedet  

Lyrica 75 mg kapsler 14 stk er tilgjengelig, men tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 

Det finnes i tillegg alternativer til Lyrica 75 mg kapsler tilgjengelig, men med ulik styrke og formulering. Ved slike tilfeller må pasienter som har resept på Lyrica 75 mg kapsler ta kontakt med legen for å få ny resept med dosering tilpasset, alternativt et uregistrert preparat via ordningen med godkjenningsfritak.  

Vær oppmerksom på at Lyrica har begrenset bytte.  

Se «Råd til leger» for mer informasjon. ​

Råd til leger  

Siden Lyrica har begrenset bytte, må legen godkjenne eventuelt bytte til andre produkter med pregabalin.   

  • Vurder bruk av ikke-markedsførte legemidler med pregabalin i kapselform (må forskrives via ordningen med godkjenningsfritak). 
  • Vurder bruk av pregabalin i annen formulering eller styrke. 
  • Vurder eventuelt annen behandling dersom dette er mulig. 

Råd til ap​​otek 

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes. 
  • Ved bytte til andre produkter med pregabalin må legen kontaktes for ny resept. 

Råd til pasienter 

  • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.   ​
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept. ​

Publisert: 13.01.2023

​Fant du det du lette etter?